Drzwi otwarte

4.03.2020 r. ŚRODA

klasy I – III i oddział przedszkolny

godz. 17.30 – 19.00

oddz. przedszk. s 4                                         L. Kowalczyk

I a                    s. 7                                          M. Malicka

I b                   s. 8                                          B. Patryas

I c                    s. 6                                          M. Urbaniak-Szulc

II a                  s.10                                         M. Lewandowska

II b                           s. 11                                        M. Kolasińska

II c                   s. 5                                          M. Tarczewska

III a                 s.9                                           H. Janowska

III b                 s.12                                         M. Kruszona

K. Andrzejewska                                            s. 202

E. Malicka                                                      s. 105

A. Helak                                                         s. 104

M. Koczorowska-Rębacz                                gab. logopedy

M. Chmielewska                                            gab. logopedy

A. Matczak                                                     sala gimn.

K. Nizołek                                                      s. gimn.

A. Rosalska                                                    świetlica

K. Nadulicz                                                    świetlica

J. Korcz-Koralewska                                      świetlica

H. Stasińska-Filary                                         s.2

Drzwi otwarte

5.03.2020 r. CZWARTEK

klasy IV – VIII

godz. 17. 30 – 19.00

IV a                 s.9                                           J. Chuda

V a                  s.6                                           R. Dziekan

V b                  s.201                                       H. Modrzyńska

V c                  s.5                                           S. Spiżewska

V d                  s. gimn.                                   M. Kowalczyk

VI a                         s.12                                         M. Jagodziński

VI b                 s.10                                         M. Cyran

VI c                 s.105                                       A. Szymczak

VI d                 s. 4b                                        E. Talarczyk

VII a                s.205                                       E. Peter

VII b               s.204                                       M. Adamczak

VII c                s.106                                       H. Minginowicz

Wychowawcy klas VIII przeprowadzają zebrania z rodzicami dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

VIII a              s. 202                                      M. Szulerowicz

VIII b              s.103                                       K. Kornecka

VIII c              s.3cz                                        A. Siebert

K. Gruszczyńska                                            s. 202

M. Kluczka                                                     s. 8

A. Wietrzykowska                                          s.104

E. Kruświcka, E. Nowotarska                        s. 11

J. Kunkel                                                        s. gimn.

T. Grajewski                                                   s. gimn.

A. Jankowska                                                 s. gimn.

Ł. Szyc                                                           s. gimn.

P. Miszczak                                                   s. gimn.      

D. Wróbel                                                       świetlica     

M. Tynecka                                                    świetlica

M. Ignacik                                                      s.7

D. Czosnowska                                              s.8    

E. Nawrocka                                                    sekretariat