Co łączy swarzędzką „jedynkę„ z AWF w Poznaniu, hiszpańskim uniwersytetem w Cordobie, norweskim Buskerud Fylkeskommune i programem HORYZONT 2020 finansowanym z UE ?

Rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy jest ściśle powiązany ze sobą – nie można tego rozdzielać. Dlatego szkolne środowisko szczególnie wspiera w tych procesach uczniów i co bardzo ważne również ich rodziców. Wszystkie drogi prowadzą do jednego międzynarodowego projektu o prostej nazwie BOOST, w którym skupiamy się na budowaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych naszych uczniów, by zwiększyć  ich odporność psychiczną i wspierać ich w samorozwoju. Cel jest jeden: szczególnie zadbać o zdrowie i dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży na każdej lekcji, w każdym zakątku szkoły, nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych.

Jak zaczęła się współpraca ?

Od poznania potrzeb uczniów i rodziców. Nauczyciele przyglądając się swoim uczniom wnikliwie rozpoznawali ich potrzeby, a następnie poszukiwali najlepszych sposobów by zbudować szkołę bezpieczną i otwartą na każdego ucznia. Podejście BOOST odpowiadało naszym poszukiwaniom – bo jaka jest szkoła według BOOST? Taka jakiej chcą uczniowie, rodzice i nauczyciele – skupia się nie tylko na kompetencjach twardych, ale dostrzega potencjał i znaczenie kompetencji miękkich swoich uczniów. Umiejętnie je łączy – bo one razem rozwijane pomogą osiągnąć sukces nie tylko w szkolnej ławce, ale również w przyszłym życiu zawodowym i prywatnym młodzieży.

Jaka jest więc nasza boost’owa szkoła ?

Skoncentrowana na całej społeczności szkolnej – od zagubionych pierwszoklasistów na szkolnym korytarzu, poprzez panią na portierni, która wita często po imieniu zaspanych jeszcze uczniów, uczniach o różnych narodowościach, dla których język polski jest językiem obcym, ruchliwej i roześmianej młodzieży,  nieśmiałych i wyjątkowo wrażliwych uczniach próbujących niepostrzeżenie  wtopić się w tłum na korytarzu, zróżnicowanym i aktywnym gronie pedagogicznym, aż po Dyrekcję  dostępną w każdej chwili dla każdego  – w tej całej szkolnej różnorodności wszyscy dostrzegamy siebie nawzajem, nikt  nie jest niewidzialny.

Widzimy, czujemy, reagujemy i wspieramy się. I tak każdego dnia.

W projekcie BOOST nauczyciele z różnych szkół  w ramach międzynarodowej współpracy dzielą się swoimi dobrymi praktykami – publikują je na platformie BOOST. To skarbnica różnych tematów i konkretnych, ciekawych narzędzi do wprowadzenia różnej tematyki zajęć. Różnorodne tematy, zabawy, dyskusje, przykłady pozwalają zawsze na wybranie atrakcyjnej formy realizacji czasami trudnych tematów dotyczących emocji, tolerancji, akceptacji, rozwijania własnych talentów, poznawania swoich słabych i mocnych stron, empatii, komunikacji z rodzicami i rówieśnikami, współpracy, indywidualności  i wiele innych, nie sposób wymienić wszystkiego. Korzystamy z tych narzędzi, ale i sami jesteśmy autorami. Możemy pochwalić się umieszczeniem na platformie własnych rozwiązań opierających się na naszej kreatywności i doświadczeniu.

W edukacji wczesnoszkolnej organizujemy szereg działań, które mają na celu umilać i urozmaicać czas spędzony w szkole. Naszymi  pomysłami  są np.; kapsuła czasu – pierwszoklasiści w specjalnej kapsule składają swoje szkolne skarby, zakopują je w określonym miejscu i otwierają na koniec szkoły, cofając się w czasie i poznając samego siebie. Kolejne to:  szczególne poranne powitanie z wychowawcą, miłe słowo na dzień dobry – spontaniczne, pozytywne emocje skierowane do  wylosowanej osoby z klasy,  „ Jesteś Kimś”- plakat – przesłanie od  nauczyciela, dawka pozytywnej energii i wiary, że każdego z nich czeka coś niezwykłego dziś w szkole albo „ puszka z korespondencją klasową – dziękuję, gratuluję, krytykuję” – dzięki czemu budujemy pozytywne relacje w klasie, uczniowie odkrywają swoje i innych mocne oraz słabe strony, uczą się konstruktywnej krytyki.

W pracy ze starszą młodzieżą stawiamy na dialog i rozwijanie kompetencji miękkich. Rozmawiamy na tematy ważne dla nich, dotykające ich bezpośrednio, te, które sami proponują. Uczymy się technik mediacji, asertywności, organizacji czasu pracy, kreatywności, radzenia sobie ze stresem, krytyką. Dyskutujemy i uczymy się słuchać siebie nawzajem, uczniowie uczą się od nauczycieli, a nauczyciele od uczniów. Te rozmowy odbywają się na forum klasy albo w zaciszu gabinetów pedagogów lub nauczycieli, którym uczniowie ufają i z którymi chcą się podzielić swoimi emocjami. Szanujemy swoje zdania, postawy, szukamy tego co nas łączy, a nie dzieli, dzięki czemu łatwiej integrować się w klasie. Nauczyciel przestaje być  „ belfrem” – zyskuje zaufanie. Wierzymy, że to dobra droga do sukcesu naszych uczniów – wsparcie emocjonalne, rozwój społeczny i poznawczy  budują w nich poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i  własnej wartości. Te wartości wykraczają znacznie poza mury szkolne.

Nawet jeśli projekt BOOST dobiegnie końca to i tak pozostanie w naszym umysłach , w naszej szkole, w naszej codziennej pracy. I tak każdego dnia.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Staszica w Swarzędzu

M. Ignacik