„Bohaterowie naszej codziennej niepodległości”

Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice

Zbliża się rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości. Będziemy dużo słyszeć o wielkich czynach i bohaterach, ale nie chcemy także spojrzeć na nasze otoczenie i nasze codzienne życie w niepodległym kraju. Chcielibyśmy z tej okazji przyjrzeć się naszej codziennej niepodległości. Jak wygląda nasze życie w kraju, którego odzyskanie będziemy świętować. Kto w naszym otoczeniu budował i buduje dobre życie w rodzinie, wśród sąsiadów, w regionie. Może mamy też opowieści o znanych nam bohaterach na szerszą skalę. Pomyślmy o nich. Napiszmy o nich. Napiszmy opowieści, reportaże, można je zilustrować. Do udziału w tym poszukiwaniu i pisaniu jest zaproszone każdy uczeń naszej szkoły, nie jest zabroniona pomoc rodziców czy innych osób, powinna być tylko wskazana w podpisie pracy.

Pomyślcie, kto z Waszego najbliższego otoczenia był (można opowiadać o osobach już nieżyjących) lub nadal jest ważną dla innych postacią, kogo działania pomagają innym dobrze żyć – mama, tata, brat, dziadek, babcia, sąsiad… Napiszcie o tym Kimś. Poznajmy go lepiej wszyscy. Uczmy się razem od siebie, jak budować naszą codzienną niepodległość.

Prace można przesyłać do organizatorek, na adres bohaterowiesp1@wp.pl lub przynieść nauczycielowi poloniście do 15 października 2018.

Orgnizatorzy: Mirosława Brzezińska, Anna Wewior