„BOHATEROWIE NASZEJ CODZIENNEJ NIEPODLEGŁOŚCI” – KONKURS

„Bohaterowie naszej codziennej niepodległości”

Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice

Zbliża się rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości. Chcielibyśmy z tej okazji przyjrzeć się naszej codziennej niepodległości. Jak wygląda nasze życie w kraju, którego odzyskanie będziemy świętować. Co – a przede wszystkim Kto – w naszym otoczeniu budował i buduje dobre życie w rodzinie, wśród sąsiadów, w regionie. Może mamy też opowieści o znanych nam bohaterach na szerszą skalę. Pomyślmy o nich. Napiszmy o nich. Napiszmy opowieści, reportaże, można je zilustrować. Do udziału w tym poszukiwaniu i pisaniu jest zaproszone każdy uczeń naszej szkoły, nie jest zabroniona pomoc rodziców czy innych osób, powinna być tylko wskazana w podpisie pracy.

Pomyślcie, kto z Waszego najbliższego otoczenia był (można opowiadać o osobach już nieżyjących) lub nadal jest ważną dla innych postacią, kogo działania pomagają innym dobrze żyć. Napiszcie o tym Kimś. Poznajmy go lepiej wszyscy. Uczmy się razem od siebie, jak budować naszą codzienną niepodległość.

Regulamin konkursu dostępny na stronie szkoły. Konkurs inspirowany jest Akademią Opowieści „Nieznani Bohaterowie Naszej Niepodległości” Agora S.A. i przewiduje motywowanie w kierunku udziału w tym ogólnopolskim konkursie.

orgnizatorzy: Mirosława Brzezińska, Anna Wewior

 

Regulamin konkursu „Bohaterowie naszej codziennej niepodległości”

Cele konkursu:

1. Uświadamianie roli każdego człowieka w budowaniu niepodległości na co dzień. Wskazanie wartości niepodległości. Uczenie odpowiedzialności za kształt własnej rodziny, regionu, kraju.

2. Rozwijanie zainteresowania wartościowymi postawami we własny otoczeniu.

3. Zebranie i dzielenie się opowiadaniami poprzez tworzenie końcowej publikacji. Integracja w rodzinie, regionie.

4. Rozwijanie umiejętności pisania tekstu o cechach reportażu, umiejętności zbierania danych, uważności i umiejętność językowej.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Mirosława Brzezińska i Anna Wewior

2. Udział w konkursie może wziąć uczeń SP 1 w Swarzędzu, konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-7

3. W konkursie uczeń może korzystać z pomocy rodzica lub innej dorosłej lub starszej osoby. Pomoc ta powinna być wskazana w podpisie pracy konkursowej.

4. Celem konkursu jest zgromadzenie opowiadań o osobach z rodziny lub otoczenia ucznia, znanych mu osobiście lub z opowiadań, związanych z rejonem Swarzędza i okolic, żyjących lub nieżyjących. Warunkiem jest wskazanie w opowieści, jak dana postać może być przykładem lub inspiracją do wartościowego budowania codziennego wspólnego życia w swoim otoczeniu, rodzinie, środowisku, mieście lub kraju. Wartość tej postawy przedstawia opowiadający w formie zbliżonej do reportażowej.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie opowiadania, reportażu lub prostej opowieści (może być ilustrowana) przedstawiającej wybraną osobę.

6. Termin zbierania prac: 22. czerwca 2018. Praca nie może przekraczać strony A4.

7. Prace można pisać ręcznie lub wysłać w postaci załącznika na adres awewiorsp1@wp.pl.

8. Najlepsze prace zostaną opublikowane w szkolnej publikacji wrzesień-październik 2018 z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Osoby, których prace zostaną zakwalifikowane do publikacji, otrzymają egzemplarz wydawnictwa. Ponadto przewiduje się nagrody dla trzech najlepszych opowieści i wyróżnienia. Ogłoszenie prac zakwalifikowanych do publikacji i nagrodzonych odbędzie się na początku września 2018.

9. Ocenę i wybór prac przeprowadzi komisja, w skład której wejdą nauczyciele i dyrekcja szkoły.

10. Kryteria oceny pracy dotyczą zawartości treściowej (doboru postaci i zebranych o niej informacji) oraz formy (wartość językowa, forma opracowania, z uwzględnieniem wieku uczestnika). Zakłada się możliwość przyznania nagrody lub wyróżnienia bez kwalifikowania do publikacji.

11. Konkurs jest inspirowany Akademią Opowieść „Nieznani Bohaterowie Naszej Niepodległości” Agora S.A.