ANKIETA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej potrzeb i potencjału mieszkańców Gminy Swarzędz w zakresie realizacji działań (usług) społecznych( poniżej link do ankiety oraz ankieta w wersji do wydruku). Jej wyniki zostaną wykorzystane do działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy. Ankieta jest poufna a jej wyniki będą prezentowane jedynie zbiorczo w raporcie z diagnozy. Planowane działania wynikają z Ustawy z dnia 19 lipca 2019r o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych i są związane z realizacją pozakonkursowego projektu partnerskiego pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” na lata 2023-2026, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ankieta:

https://forms.gle/cAhLF6C9d2d1pAAu9