185 – lecie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu

„Przewrót! Koniec niedoli narodu polskiego. I wejrzał Bóg litościwie na niedolę ludu polskiego i na butę i zachłanność Niemców i powiedział na jedną i na drugą stronę: dosyć! Wybrał sobie narzędzie w koalicji, aby Polsce z jednej strony i grabieżcom z drugiej strony wymierzyć sprawiedliwość, i wymierzył.”

185 – lecie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu

      Od 1834 r. Jedynka na stałe wpisała się w krajobraz Swarzędza. Dnia 04 marca 2019 r. Szkoła obchodziła Święto Patrona. W tym roku dodatkową okazją do świętowania była 185 rocznica funkcjonowania szkoły. Należy przy tym pamiętać, że Jedynka rozpoczęła działalność jako katolicka szkoła ludowa pod zaborem pruskim. To z kolei nie zmienia faktu, że swarzędzkie dzieci mogły zdobywać podstawy edukacji. Uczyły się czytać, pisać i liczyć. Uczestniczyły także w strajku, w obronie polskiej mowy, w latach 1906-1907. Nie wszystkie polskie dzieci, miały wówczas możliwość pobierania nauki w szkole, o czym świadczą statystyki.

      Rok 2019 jest ważny dla społeczności Jedynki także z innego powodu. Szkolny kronikarz pod datą 1919 zamieścił wzruszający wpis w języku polskim: „Przewrót! Koniec niedoli narodu polskiego. I wejrzał Bóg litościwie na niedolę ludu polskiego i na butę i zachłanność Niemców i powiedział na jedną i na drugą stronę: dosyć! Wybrał sobie narzędzie w koalicji, aby Polsce z jednej strony i grabieżcom z drugiej strony wymierzyć sprawiedliwość, i wymierzył.” Taki wpis zamieszczony został latem 1919 r. a więc już po podpisaniu traktatu wersalskiego, którego decyzją Wielkopolska znalazła się w granicach odrodzonego państwa polskiego. W tym roku mija 100 lat od momentu, kiedy Wielkopolanie wiedzieli już, że na pewno będą żyć w wolnej Polsce. To ważny powód do świętowania.

       Przez lata zaborów i okres funkcjonowania szkoły w odrodzonej Polsce uczniowie, absolwenci, nauczyciele i pracownicy Jedynki byli uczestnikami wydarzeń, o których czytamy w podręcznikach, książkach, Internecie. Byli świadkami zmian w otaczającym ich świecie. Bo zmiana to element nierozłącznie związany historią szkoły i z edukacją. Ucząc i wychowując nie można zapominać, że kształcimy dla przyszłości, dla świata, którego tak naprawdę nie znamy. A żyjemy w rzeczywistości, która coraz dynamiczniej się zmienia. I wiedzą o tym nauczyciele pracujący w Jedynce, świadomi tego, że metody i formy pracy trzeba dostosować nie tylko do zmieniającego się świata, ale także innego pokolenia, które uczy się w szkole. Dlatego nowoczesne technologie towarzyszą nauczycielom na co dzień. Tablice interaktywne czy interaktywna podłoga to już normalne elementy pracy w szkole na ul. Zamkowej. Coraz więcej nauczycieli sięga po eTwinning przy realizacji projektów. Coraz więcej nauczycieli sięga po innowacyjne rozwiązania. Kompetencje kluczowe to sformułowanie, które towarzyszy nauczycielom w codziennej pracy.

Życzenia dla szkoły od oddziału przedszkolnego

       W dniu Święta Patrona odbyły się 3 akademie, aby wszyscy uczniowie mogli w nich uczestniczyć. Szkołę zaszczycili też zaproszeni goście, a wśród nich: poseł na sejm Bożena Szydłowska, Burmistrz Marian Szkudlarek wraz z wiceburmistrzem Grzegorzem Taterką, ksiądz proboszcz Aleksander Brzeziński, dyrektor SCSiR Mariola Józwiak, radny Paweł Bocian, dyrektorzy swarzędzkich szkół i przedszkoli. Nie zabrakło też życzeń dla czcigodnej Jubilatki, które w najbliższym czasie zostaną zamknięte w kapsule czasu.  Na koniec odśpiewano gromkie 100 lat, a właściwe powinno być 200 lat.

      Chciałabym serdecznie podziękować wicedyrektorom: Magdalenie Bajer i Hannie Stasińskiej – Filary, wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom i ich rodzicom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie obchodów Święta Patrona oraz sprawne przeprowadzenie akademii. To bardzo ważne, że jako członkowie społeczności szkolnej jesteśmy razem w ważnych chwilach, że zawsze możemy na siebie liczyć i że dzięki naszym wspólnym wysiłkom możemy z dumą mówić „Nasza Jedynka”, my współtworzymy jej historię.

Elżbieta Nawrocka