PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” 

zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych formach zajęć. Wykonywały prace plastyczne i ulotki na temat szkodliwości dymu tytoniowego, które eksponowane były zarówno w sali jak i w korytarzu szkoły. Dodatkowo w ramach realizacji zagadnień programowych, zorganizowany został kącik informacyjny dla rodziców, pracowników szkoły i uczniów w formie plakatów na temat szkodliwości palenia papierosów, a także o szkodliwości różnego pochodzenia dymów

Dzieci  z zaangażowaniem przystępowały do zajęć, chętnie poznały i polubiły postać Dinka i śpiewały o nim piosenkę. Dzieci wzbogaciły i usystematyzowały swoją wiedzę o szkodliwości dymu papierosowego , a także o szkodliwości dymów różnego pochodzenia. Zaczęły zastanawiać się, jak należy prawidłowo reagować w sytuacjach, kiedy bezpośrednio  narażane są na bierne palenie. Zrozumiały, że mają prawo decydować o tym, co się wokół nich dzieje i dokonywać świadomych wyborów wobec palenia papierosów.

Dzieci w trakcie happeningu wykazały się dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Miały poczucie, że wybrały się z misją antynikotynową, a także pokazały, że nie chcą oddychać powietrzem zanieczyszczonym przez dymy innego pochodzenia.

Realizator programu – Danuta Wróbel