Trzymaj formę

PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ!”

logo_Trzymaj_forme

ROK SZKOLNY 2018/2019

Witajcie w nowym roku szkolnym.

W tym roku również przystąpiliśmy do Programu Trzymaj Formę!

Realizacja Programu odbywa się w kl. V a, V b , V c, V d oraz w kl.VIII a, VIII b pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego.

Koordynatorem Programu jest p. Joanna Kunkel

Program „Trzymaj Formę” to inicjatywa promująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki.
Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.
                             Więcej ciekawostek na ten temat znajdziecie   w linku: https://www.trzymajforme.pl/strona-glowna-11

Klasowy Turniej Piłki Nożnej oraz Piłki Koszykowej
Dziewcząt i Chłopców.

Dzisiaj, dnia 25.02.2019 roku na lekcji wychowania fizycznego odbyły się dwa turnieje: piłki nożnej oraz koszykówki. Cała nasza grupa dziewczyn podzieliła się na dwie drużyny- czerwonych i białych. W drużynie czerwonych znalazły się: Oliwia Gałdyńska,Weronika Konieczek, Patrycja Konieczek, Wiktoria Szumska oraz Julia Lipiecka, natomiast w grupie białych- Marta Czujewicz, Jessica Warguła, Oliwia Kaczmarek oraz Klaudia Tetzlaff. Pierwsza gra- w koszykówkę- zakończyła się remisem obu drużyn. Następnie zagraliśmy w piłkę nożną. Tutaj drużyny pozostały takie same, lecz na bramkach stanęli chłopacy: u czerwonych Wojtek Koszuta, a u białych Dawid Pikiński z 8a. W tej grze bardziej poszczęściło się czerwonym i wygrali oni 2:0.
Turnieje odbyły się w zakresie Projektu Edukacyjnwgo „Trzymaj Formę”, którego głównym zadaniem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Monika Bukowska klasa VIII b

Joanna Kunkel

Projekt „Trzymaj formę”
Podczas lekcji wychowania fizycznego uczennice klasy Va oraz Vb zostały zapoznane z tematyką projektu „Trzymaj formę” przez panią Annę Jankowską.
Podczas lekcji uczennice zostały podzielone na grupy, otrzymały książeczki dotyczące projektu i za pomocą plakatu miały przedstawić główne założenia projektu.

BOISKO PEŁNE RUCHU

Za oknem robi się coraz ładniejsza pogoda, która zachęca naszych uczniów do podejmowania aktywności fizycznej również w czasie przerw śródlekcyjnych. Uczniowie w czasie przerw wypożyczają skakanki oraz line do skakania i wspólnie się dobrze bawią.

ROK SZKOLNY 2017/2018

Kolejny rok szkolny pokazuje nam,że my nadal trzymamy dobra forme!

W tym roku szkolnym objęliśmy programem kl.VI a,b,c,d,e.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

LP. ZADANIE UWAGI DO REALIZACJI TERMIN
1. Przekazanie uczniom klas szóstych informacji o przystąpieniu szkoły do XI edycji Programu „Trzymaj Formę!”.Poinformowanie rodziców uczniów klas szóstych o przystąpieniu do Programu „Trzymaj Formę!” podczas drzwi otwartych w szkole oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły (przekazanie ulotek promujących program). Przedstawienie celów
i zadań programu.
X.2017 r.
2. Opracowanie wraz z uczniami zadań do realizacji w ramach programu. Debata. X.  2017 r.
3. Przygotowanie plakatu promującego Program „Trzymaj Formę!” Plakat. X . 2017 r.
4. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie”. Gazetka szkolna. X – XI . 2017 r.
5. Zajęcia pozalekcyjne aerobik, sks, taniec. Zajęcia prowadzone dla chętnych uczniów. Cały rok szkolny 2017/2018
6. Obliczanie BMI i dobowego zapotrzebowania na energię. Diagramy klasowe. X.  2017 r.
7. Rajdy Rowerowe. Organizacja Rajdów Rowerowych przez nauczyciela przyrody            p. J. Korcz -Koralewską. Cały rok szkolny 2017/2018
8. „Hałas boli, hałas szkodzi” Gazetka Szkolna

Szkoła Promująca zdrowie.

Koordynator Marzena Adamczak.

Cały rok szkolny 2017/2018
9. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie. Różne formy spędzania czasu wolnego. Prezentacja multimedialna. XII. 2018 r.
10. Jakich informacji dostarczają etykiety produktów spożywczych? Prezentacja multimedialna/zajęcia praktyczne. I. 2018 r.
11. Skutki nieprawidłowego odżywiania. Prezentacja multimedialna. II. 2018 r.
12. Moje drugie śniadanie. Przedstawienie przez uczniów pomysłów na zdrowe śniadanie do szkoły. III. 2018 r.
13. Rozgrywki klasowe w ramach projektu SU „NajKlasa” Przeprowadzenie rozgrywek klasowych przez nauczycieli wychowania fizycznego dla uczniów klas szóstych. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. V. 2018 r.
14. Aerobic Pokazy taneczne grupy „Tańczące Jedynki” uświetniające uroczystości szkolne oraz poza szkolne:

– pokaz grupy aerobikowej podczas zawodów sportowych, „Drzwi Otwartych” w szkole

dla przyszłych uczniów klas pierwszych;- pokaz aerobikowy podczas „V Festynu Rodzinnego, XI Balu Jedynki;

-udział w zawodach aerobikowych na szczeblu wojewódzkim.

Cały rok szkolny 2017/2018
15. Zajęcia na rolkach Promowanie nowych form aktywności fizycznej wśród uczniów. Nauka techniki jazdy na rolkach w czasie zajęć lekcji wychowania fizycznego. V –VI. 2018 r.
16. Zajęcia Nordic Walking Marsz z kijkami Nordic walking – (nauka techniki chodzenia z kijkami) – okolice Jeziora Swarzędzkiego. IV. 2018
17. „Boisko Pełne Ruchu” Przypomnienie uczniom starych polskich tradycyjnych gier i zabaw ruchowych oraz wdrażanie ich podczas przerw na boisku szkolnym. IV – VI.2018 r.
18. XI Charytatywny Bal Jedynki Organizacja Festynu Rodzinnego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

Pokaz talentów uczniów SP1 podczas Balu Jedynki.

I.2018 r.
19. Taneczne Przerwy w „Jedynce” Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przerw w szkole oraz zachęcić uczniów do podjęcia aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Uczniowie podczas takich aktywnych przerw mogli się odstresować, rozładować negatywną energię, a także dobrze się bawić. Prowadzący Joanna Kunkel. IV –V. 2018 r.
20. V Festyn Rodzinny Organizacja Festynu Rodzinnego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu we współpracy z nauczycielami.

– M.Kowalczyk przygotowanie pokazu karate

– J.Kunkel przygotowanie grupy tanecznej „Tańczące Jedynki” do pokazu aerobikowego;Konferansjer/ prowadzenie Festynu;

V .2018 r.
21. Zawody sportowe. Organizacja zawodów sportowych.

Liczny udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim.

Cały rok szkolny 2017/2018
22. Wykład z psychologiem sportu . Organizacja prelekcji wygłoszonej przez psychologa sportu dr Marcina Kochanowskiego na temat: Sport jako narzędzie do realizacji marzeń”.

Koordynator Joanna Kunkel.

VI. 2018 r.
23. Konkurs taneczny „Tańczące Jedynki” Organizacja konkursu „Tańczące Jedynki – promowanie  różnych form tanecznych wśród uczniów , nauczycieli oraz rodziców. VI. 2018 r.
24. Podsumowanie XI edycji Programu „Trzymaj Formę!” Sprawozdanie z realizacji programu – koordynator Joanna Kunkel VI. 2018 r.
Poniżej foto relacja ze zrealizowanych działań Programu Trzymaj Forme;)
XXIV OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK POZNAŃ
Pokaz Aerobiku Grupowego ,,Tańczących Jedynek,,

Wolontariat Sp1 Swarzędz.
Pomoc w organizacji XXIV Ogólnopolskiej Spartakiady AMAZONEK Poznań

Spotkanie z psychologiem sportu dr Marcinem Kochanowskim.

Dnia 6 czerwca 2018 r.w naszej szkole zorganizowano spotkanie z psychologiem sportu     dr Marcinem Kochanowskim dla uczniów kl.VI i VII podczas, ktorego została wygłoszona prelecja na temat „Sport,jako narzędzie do realizacji marzeń”.Organizatorem spotkania byla pani Joanna Kunkel nauczyciel wychowania fizycznego.

Udział w zawodach sportowych:
Igrzyska Wielkopolski w Aerobiku Grupowym
I LIGA

Spotkanie z Policjantami dla uczniów kl.VII dotyczące bezpieczęństwa podczas wakacji.

Akcja zima na lekcji wychowania fizycznego.
MARSZ PO ZDROWIE
Zima…wcale nie jest dla nas straszna;)

GAZETKI SZKOLNE
SZKOŁA PROMUJĄCĄ ZDROWIE

CIEKAWOSTKI:

Rok szkolny 2016/2017

Po raz kolejny przystąpiliśmy do Programu” Trzymaj Formę!”
W tym roku szkolnym objęliśmy programem klasy piąte: V a, V b, V c, V d oraz V e.
Program  „Trzymaj Formę”to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczna.
Program”Trzymaj Formę!” realizowany jest w czasie trwania lekcji wychowania fizycznego oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych SKS; aerobic.
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
 Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

LP.

ZADANIE

UWAGI DO REALIZACJI

TERMIN

1. Przekazanie uczniom klas piątych informacji
o przystąpieniu szkoły do XI edycji Programu „Trzymaj Formę!”.Poinformowanie rodziców uczniów klas piątych o przystąpieniu do Programu „Trzymaj Formę!” podczas drzwi otwartych w szkole oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły (przekazanie ulotek promujących program).
Przedstawienie celów
i zadań programu.

X. 2016 r.

2. Opracowanie wraz z uczniami zadań do realizacji w ramach programu. Debata.

X.  2016 r.

3. Przygotowanie plakatu promującego Program „Trzymaj Formę!” Plakat. X . 2016 r.
4. Piramida zdrowego żywienia. Gazetka szkolna.

X – V . 2016 r.

5. Zajęcia pozalekcyjne aerobik, sks, taniec. Zajęcia prowadzone dla chętnych uczniów.

Cały rok szkolny 2016/2017

6. Obliczanie BMI i dobowego zapotrzebowania na energię. Diagramy klasowe.

X.  2016 r.

7. Rajdy Rowerowe. Organizacja Rajdów Rowerowych przez nauczyciela przyrody            p. J. Korcz -Koralewską. Cały rok szkolny 2016/2017
8. Dlaczego napoje słodkie są niezdrowe? Prezentacja multimedialna. XI. 2016 r.
9. Na czym polega prawidłowe żywienie? Prezentacja multimedialna. XII. 2016 r.
10. Jakich informacji dostarczają etykiety produktów spożywczych? Prezentacja multimedialna/zajęcia praktyczne.

I. 2017 r.

11. Skutki nieprawidłowego odżywiania. Prezentacja multimedialna.

II. 2017 r.

12. Moje kolorowe  śniadanie. Przedstawienie przez uczniów pomysłów na zdrowe śniadanie do szkoły.

III. 2017 r.

13. Rozgrywki klasowe w ramach projektu SU „NajKlasa” Przeprowadzenie rozgrywek klasowych przez nauczycieli wychowania fizycznego dla uczniów klas piątych. Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt oraz Turniej Piłki Nożnej Chłopców.

V. 2017 r.

14. Aerobic Pokazy taneczne grupy „Tańczące Jedynki” uświetniające uroczystości szkolne oraz poza szkolne:

– pokaz grupy aerobikowej podczas otwarcia Stadionu Lekkoatletycznego w Swarzędzu (I Igrzyska Młodzieży Szkolnej);

– pokaz taneczny podczas Tygodnia Profilaktyki „Taniec Przyjaźni” –współpraca z OPS Swarzędz Klub Rozwoju Osobowości.

– pokaz aerobikowy podczas „Drzwi otwartych w szkole”  dla przyszłych uczniów klas pierwszych;

– pokaz aerobikowy podczas „IV Festynu Rodzinnego”;

-udział w zawodach aerobikowych na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim.

Cały rok szkolny 2016/2017

15. Zajęcia na rolkach Promowanie nowych form aktywności fizycznej wśród uczniów. Nauka techniki jazdy na rolkach w czasie zajęć lekcji wychowania fizycznego.

V –VI. 2017 r.

16. Zajęcia Nordic Walking Marsz z kijkami Nordic walking – (nauka techniki chodzenia z kijkami) – okolice Jeziora Swarzędzkiego.

IV. 2017

17. „Boisko Pełne Ruchu” Przypomnienie uczniom starych polskich tradycyjnych gier i zabaw ruchowych oraz wdrażanie ich podczas przerw na boisku szkolnym.

IV – VI.2016 r.

18. IV Festyn Rodzinny Organizacja Festynu Rodzinnego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu we współpracy z nauczycielami.

– M.Kowalczyk przygotowanie pokazu karate

– J.Kunkel przygotowanie grupy tanecznej „Tańczące Jedynki” do pokazu aerobikowego;Konferansjer/

prowadzenie Festynu;

VI .2016 r.

19. Zawody sportowe. Organizacja zawodów sportowych.

Liczny udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim.

Cały rok szkolny 2016/2017

20. Konkurs taneczny „Tańczące Jedynki” Organizacja konkursu „Tańczące Jedynki – promowanie  różnych form tanecznych wśród uczniów , nauczycieli oraz rodziców.

VI. 2017 r.

21. Podsumowanie X edycji Programu „Trzymaj Formę!” Sprawozdanie z realizacji programu – koordynator Joanna Kunkel

VI. 2017 r.

ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z PROGRAMEM „TRZYMAJ FORMĘ”

„Taneczne Przerwy”

zajęcia na stepach

 Zawody sportowe

Turniej Województwa Wielkopolskiego w Aerobiku Grupowym
-Pleszew 2017

Czwórbój Lekkoatletyczny dziewcząt w Puszczykowie

 

 I Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Swarzędzu/ otwarcie Stadionu

IV Festyn Rodzinny

Pokazy taneczne podczas Tygodnia Profilaktyki w Swarzędzu

Spacery po okolicy Swarzędza z kijkami Nordick Walking

Rok szkolny 2015/2016

Kolejna edycja Programu” Trzymaj Formę!” już przed nami. W tym roku szkolnym również przystąpiliśmy do programu, który realizowany będzie w klasach piątych: V a,  V b, V c.
Tegoroczne hasło przewodnie programu brzmi:
„Teraz Polska Trzyma Formę!”
Program”Trzymaj Formę!” realizowany jest w czasie trwania lekcji wychowania fizycznego oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych SKS; aerobic.
Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.
Uczniowie w czasie zajęć zapoznają się z następującymi treściami programowymi:
Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta:
  • piramida zdrowia / „talerz zdrowia” – bloki produktów,
  • rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię,
  • rola podstawowych składników odżywczych,
  • zasady zdrowego żywienia,
  • alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej,
  • zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem.

Aktywność fizyczna:

  • znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia – pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży,
  • przykłady ćwiczeń (test wydolności fizycznej, test sprawności fizycznej).

Wybrane elementy edukacji konsumenckiej:

  • prawa konsumenta,
  • znakowanie produktów żywnościowych wartością odżywczą.

3maj_forme

Aktywny tryb życia, prowadzi do dłuższego życia!!!!

mms_20160712_095622

Żyj zdrowo….i kolorowo!!!!

talerz zdrowia

Program edukacyjny „Trzymaj formę!”
Harmonogram działań w roku szkolnym 2015/2016

mms_20160712_095509

Lp. Zadanie Uwagi do realizacji Termin
1. Przekazanie uczniom klas piątych informacji
o przystąpieniu szkoły do X edycji Programu „Trzymaj Formę!”.Poinformowanie rodziców uczniów klas piątych o przystąpieniu do Programu „Trzymaj Formę!” podczas drzwi otwartych w szkole oraz za pośrednictwem strony internetowej szkoły (przekazanie ulotek promujących program).
Przedstawienie celów
i zadań programu.
        X.  2015 r.
2. Opracowanie wraz z uczniami zadań do realizacji w ramach programu. Debata. X.  2015 r.
3. Przygotowanie plakatu promującego Program „Trzymaj Formę!” Plakat. X . 2015 r.
4. Piramida zdrowego żywienia. Gazetka szkolna. X . 2015 r.
5. Zajęcia pozalekcyjne aerobik, sks. Zajęcia prowadzone dla chętnych uczniów. Cały rok szkolny 2015/2016
6. Obliczanie BMI i dobowego zapotrzebowania na energię. Diagramy klasowe. X.  2015 r.
7. Rajdy Rowerowe. Organizacja Rajdów Rowerowych przez nauczyciela przyrody            p. J. Korcz -Koralewską. Cały rok szkolny 2015/2016
8. Fast food – Dlaczego jest niezdrowy? Prezentacja multimedialna. XI. 2015 r.
9. Na czym polega prawidłowe żywienie? Prezentacja multimedialna. XII. 2015 r.
10. Jakich informacji dostarczają etykiety produktów spożywczych? Prezentacja multimedialna/zajęcia praktyczne.         I. 2016 r.
11. Moje kolorowe  śniadanie. Przedstawienie przez uczniów pomysłów na zdrowe śniadanie do szkoły. II. 2016 r.
12. Skutki nieprawidłowego odżywiania. Prezentacja multimedialna. III. 2016 r.
13. Rozgrywki klasowe w ramach projektu SU „NajKlasa” Przeprowadzenie rozgrywek klasowych przez nauczycieli wychowania fizycznego dla uczniów klas piątych. Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt oraz Turniej Piłki Nożnej Chłopców. V. 2016 r.
14. Aerobic Pokazy taneczne grupy „Tańczące Jedynki” uświetniające uroczystości szkolne oraz poza szkolne na terenie gminy, województwa wielkopolskiego oraz województwa kujawsko – pomorskiego (Pokaz grupy aerobikowej podczas X Turnieju Tańca Towarzyskiego w III LO Inowrocław/Promocja szkoły).  Cały rok szkolny 2015/2016
15. Zajęcia Nordic Walking Marsz z kijkami             Nordic walking – (nauka techniki chodzenia z kijkami) – okolice Jeziora Swarzędzkiego. IV. 2016 r.
16. Zajęcia na rolkach Promowanie nowych form aktywności fizycznej wśród uczniów. Nauka techniki jazdy na rolkach. V –VI. 2016 r.
17. „Boisko Pełne Ruchu” Przypomnienie uczniom starych polskich tradycyjnych gier i zabaw ruchowych oraz wdrażanie ich podczas przerw na boisku szkolnym. IV – VI.2016 r.
18. III Festyn Rodzinny Organizacja Festynu Rodzinnego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu we współpracy z nauczycielami.

– M.Kowalczyk

przygotowanie pokazu karate

– J.Kunkel

przygotowanie grupy tanecznej „Tańczące Jedynki” do pokazu aerobikowego;Konferansjer/ prowadzenie Festynu;

VI .2016 r.
19. „Taneczne Przerwy” Organizacja „Tanecznych Przerw” w czasie trwania długich przerw na boisku szkolnym.

– „Przerwa Taneczna” z okazji „Dnia Dziecka” pod hasłem ‘Wszystkie dzieci nasze są”.

IV – VI. 2016 r.

1.VI. 2016 r.

20. Zawody sportowe. Organizacja zawodów sportowych.

Liczny udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim.

Cały rok szkolny 2015/2016
21. Diagnozowanie sprawności fizycznej uczniów. Przeprowadzenie testu na  początku oraz na końcu roku szkolnego określającego wybrane cechy motoryczne:

–  próba wytrzymałości – bieg ciągły w czasie 6’ dla klasy 5;

– próba gibkości – skłon tułowia w przód;

– próba siły mm. brzucha – „brzuszki” w ciągu 30 sekund.

IX. 2016 r.

VI. 2016r.

22. Konkurs taneczny „Tańczące Jedynki” Organizacja konkursu „Tańczące Jedynki – promowanie  różnych form tanecznych wśród uczniów , nauczycieli oraz rodziców. VI. 2016 r.
23. Podsumowanie X edycji Programu „Trzymaj Formę!” Sprawozdanie z realizacji programu – koordynator J.Kunkel VI. 2016 r.

III Festyn Rodzinny

Zawody sportowe

Półfinał Powiat w Aerobiki Grupowym – Mosina II m

IMG_8824

Półfinał Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt II m
_DSC8145
MMiG Swarzędz w Piłce Siatkowej Dziewcząt – II m

 _DSC8208

Pokaz Aerobikowy podczas organizacji zawodów
Półfinał Powiatu Poznańskiego w
Piłce Koszykowej Dziewcząt
IMG_8792
Pokaz Taneczny podczas IX Balu Charytatywnego Jedynki

_DSC8311

Pokaz taneczny grupy „Tańczące Jedynki” podczas uroczystości Wigilijnej zorganizowanej dla nauczycieli oraz pracowników szkoły

swiateczne dance show 2016

Rok szkolny 2014 / 2015

trzymaj forme

Rok szkolny 2014/2015 stawia przed nami nowe wyzwania. W tym roku także przystąpiliśmy do Programu Trzymaj Formę…gdyż wiemy,że Sportowy tryb bycia, prowadzi do dłuższego życia;)

W programie uczestniczą uczniowie klas piątych. Program realizowany jest w czasie trwania lekcji wychowania fizycznego oraz na lekcjach dodatkowych(SKS).


Rok szkolny 2013 / 2014

Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczy w programie edukacyjnym „Trzymaj Formę”. Tegoroczne hasło programu brzmi” Trzymaj Formę! Bądź aktywny”. Program skierowany jest do uczniów klas V szkoły podstawowej oraz ich rodziców.

Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

„JEDZ WARZYWA I OWOCE, ZYSKASZ PRZEZ TO NOWE MOCE”.

 „SKACZ, ĆWICZ I RÓB PRZYSIADY, BO INACZEJ NIE DASZ RADY”

Uczniowie w czasie lekcji wychowania fizycznego poznają nowe dotąd nie znane formy aktywności fizycznej.

kolaz vb lyzwy gr     rolki

Jak „Trzymaj formę” może ci pomóc?

Odżywianie się według zbilansowanej diety zarówno pod kątem odżywczym, jak i energetycznym  jest niezwykle ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Pomaga nam czuć się lepiej i faktycznie zapobiega niektórym poważnym chorobom. Dobrą wiadomością jest to, że możesz jeść zdrowo i nadal cieszyć się Twoim ulubionym jedzeniem.

AKTYWNOŚĆ

Chcesz zachować zdrowie i dobrą formę? – Zostań Aktywistą!!!

Nie wiesz jak?

Nic prostszego!

ODPOCZYWAJ…TYLKO  AKTYWNIE;)

Możesz zostać Aktywistą bez odjazdowych gadżetów i karnetu na siłownię. Nawet nie musisz być  typem sportowca.

 Zdziwiony? Zdradzimy ci kilka sprawdzonych sposobów:

 Jeśli do tej pory byłeś raczej Minimalistą niż Aktywistą, nie próbuj od razu robić za wiele, bo skończy się to tylko bólem mięśni i zniechęceniem. Krok po kroku zwiększaj swoją codzienną aktywność fizyczną, aż w końcu twój organizm sam będzie domagał się kolejnej porcji ruchu. Namów swoich znajomych, aby dotrzymywali ci towarzystwa.

Po co komu być aktywnym? Przecież bieganie po parku
w spoconym dresie to tzw. obciach. Biegać bez sensu w kółko? Porażka.
Lepiej posiedzieć na czacie lub obejrzeć ulubiony  serial. Wolisz domowe ciepełko i wirtualny świat?
Kto z nas tego nie lubi? Ale pamiętaj,  są też inne przyjemności… POWER PLAY 60 MIN. RUCHU DZIENNIE.

Ta sama frajda, co czacik i googlik, tylko zdrowsza. A przy okazji może totalnie odmienić twój wygląd i samopoczucie. Oko ci zabłyśnie, pierś nabierze powabu, łydka wysmukleje. Podoba ci się ta wizja? To nie jest trudne! Bądź aktywny, to się naprawdę opłaca!

Jeżeli natomiast lubisz prace zespołowe, a  czas bez twoich przyjaciół uważasz za stracony…W takim razie wybierz siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę.
Rób wszystko, co przyjdzie ci do głowy (w granicach rozsądku), byle rozruszać sztywne kości. Opcja dla ambitnych – przynajmniej 60 minut ruchu codziennie. Jeśli szybko się męczysz podziel to na dwa razy po 30 minut, ale nawet już tylko 30 minut systematycznego codziennego wysiłku powinno przynieść dobre efekty. Po kilku takich sesjach poczujesz, że serducho nie wali już jak młot pneumatyczny. To znak, że twoja forma rośnie. Pamiętaj, żeby ją TRZYMAĆ!

DIETA

Zbilansowana dieta – to jest możliwe

„Bilans” chyba nie kojarzy ci się dobrze, mimo że nie jesteś księgowym… Z dietą jest podobnie.
Myślisz, że to jakaś pomyłka?
Zero słodyczy, zero ulubionych przekąsek,  zero przyjemności.
Spokojnie. To wcale nie tak…Zbilansowana dieta ma dostarczać organizmowi wszystkich potrzebnych składników odżywczych. Ale trzeba uważać, aby nie przesadzić. Pamiętasz, co powtarzała babcia?
„Co za dużo, to nie zdrowo“. I po to właśnie nam zbilansowana dieta – aby zjadać wszystkiego po trochu, być zdrowym, a przy tym nie chodzić przez pół dnia głodnym i wkurzonym na cały świat.

Jeszcze nie wynaleziono takiego produktu  spożywczego, który miałby w sobie wszystkie  składniki odżywcze potrzebne naszemu  organizmowi i dostarczałby je we właściwych proporcjach.
Nawet kosmonauci mają przynajmniej dwie tubki z jedzeniem.
Tak to już jest – albo rybki albo akwarium…albo tłuszcze,albo skrobia, albo sól, albo cukier.

Dlatego sami musimy zestawiać różne produkty, które w efekcie dają nasz całodzienny jadłospis. Ważne, aby dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych i energii, pamiętając przy tym, żeby nie przesadzać z cukrem, tłuszczem i solą. O ile stosujesz te zasady, a Twój jadłospis nie jest monotonny jak kolejne odcinki brazylijskiego serialu, to możesz stwierdzić, że stosujesz zbilansowaną pod względem odżywczym dietę. To jednak nie wszystko …Nie musisz odstawiać wszystkich produktów zawierających więcej soli, tłuszczów czy cukru.Wystarczy, że gdy w jednym posiłku zjesz więcej produktów o większej zawartości, następnym razem wybierzesz coś, gdzie jest go naprawdę mało.

Energia (czyli kalorie), która przyjmujesz w posiłkach i energia, którą spalasz powinny się pokrywać.

Jeśli więc zjesz ulubiony batonik , to dobrze jest porządnie się poruszać.

Będzie super, gdy uda się połączyć to, co jesz z tym, jak żyjesz. Nasze rady ci w tym pomogą!

Naukowcy przeprowadzili badania i stwierdzili, że wystarczy żyć zgodnie z czterema
przykazaniami, aby zachować zdrowie i dobrą formę.
Oto one:
– Bądź aktywny! Trzymaj formę!
– Kontroluj ilość zjadanych tłuszczów, zwłaszcza nasyconych!
– Staraj się, aby bazą dla twoich posiłków była skrobia!
– Jedz warzywa i owoce co najmniej 5 razy dziennie!

WYJĄTKOWE LEKCJE WF

Dnia 11.04.2014r. w piątek miałyśmy dwie lekcje WF, dziewczyny z kl. V a i kl.  V b. Na pierwszej godzinie lekcyjnej pani Asia rozdała nam kijki do Nordic Walking, starając się dobrać do wzrostu każdej z nas. Następnie pani powiedziała nam kilka słów na temat nordic walking i zaprezentowała  nam prawidłową technikę chodzenia z kijkami. Podczas przerwy na boisku szkolnym przeprowadziłyśmy razem z panią  rozgrzewkę. Inne dzieci przyłączyły się do nas. Było wesoło;)
Po rozgrzewce wyruszyłyśmy na spacer w kierunku Jeziora Swarzędzkiego. Na miejscu przeprowadziłyśmy z panią jeszcze kilka nowych ćwiczeń i ruszyłyśmy dalej w drogę.Maszerując w grupie śpiewałyśmy sobie piosenki poznane na lekcji muzyki, słuchałyśmy dźwięków natury. Nasza koleżanka Marysia znalazła sobie kolegę – dzięcioła. Gdy krzyczała „daj głos” od razu zaczął stukać.
Na samym końcu zrobiłyśmy sobie zdjęcie i ruszyłyśmy w drogę powrotną.
To była wyjątkowo przyjemna lekcja. Taki typ zajęć jest bardzo atrakcyjny. Odbywa się na świeżym powietrzu. Nie jest nudno, a wręcz bardzo ciekawie. Poza ruchem fizycznym można podziwiać przyrodę.
Martyna Piechowiak kl. V b

Joanna Kunkel

KONKURS NA NAJLEPSZE HASŁO PROZDROWOTNE

Uczniowie klas piątych wzięli udział w konkursie na najciekawsze hasło lub krótki wierszyk o tematyce prozdrowotnej.

Poniżej prezentujemy najciekawsze prace:

„Jedz kapustę i brokuły, to wyrosną Ci muskuły”

” Gdy Ci smutno, gdy Ci źle zjedz owoc i uśmiechnij się”

Joanna Kasztelan kl. V a

„Chcesz dużo zdrowia mieć musisz witaminki jeść”

Monika Ślebioda kl.V b

„Jeśli chcesz znaleźć do zdrowia klucz, wyłącz komputer i na rower rusz”

Martyna Rybak kl. V b

„Więcej warzyw i owoców precz chorobom, to jest sposób”

Wiktoria Kowalska kl.V a

„Kto je warzywa i pije soki, ten będzie zdrowy i wysoki”

Martyna Stasik kl.V b

„Napij się soczku z malinki, to dostarczysz organizmowi witaminki”

„Jedz mało i kolorowo a będziesz żył zdrowo”

Karolina Gończyńska kl. V b

” Chodź na rower, to zabawa….telewizor kiepska sprawa,

Graj w zbijaka, ringo też, nie leń się to fajna rzecz”

„Każdy Ci to powie,że sport, owoce i warzywa to samo zdrowie”

Martyna Piechowiak kl. V b

„Jeśli chcesz być piękny i zdrowy…biegaj, ćwicz i jedz pomidory”

Maria LESIŃSKA KL. V b


Wychowanie fizyczne to nie tylko aktywność fizyczna ale także zdrowe, prawidłowe odżywianie..wiedzą o tym uczennice klasy V a oraz V b. Dziewczynki na zajęciach miały okazję porozmawiać trochę na ten temat a także sprawdzić się w praktyce przygotowując pyszne, zdrowe koktajle….sałatki owocowe i inne rarytasy:)

User comments

W piątek 30 maja 2014r.  (dziewczynki z klas V a i V b) miałyśmy zupełnie inną lekcje W-F niż zwykle. Nie było gimnastyki, gier ani przebierania w strój gimnastyczny. Pani Asia na poprzedniej lekcji poprosiła nas  abyśmy przyniosły owoce, mleko, jogurty i jeśli ktoś posiada blendery. Nie mogłyśmy się doczekać. Zanim zaczęłyśmy wyciągać nasze składniki nasza koleżanka Sandra opowiedziała nam o zdrowym stylu życia. Po wysłuchaniu informacji rozpoczęłyśmy przygotowywanie samych pyszności. Podczas przygotowania słychać było stukanie, pukanie i oczywiście blendery. Przez dwie godziny lekcyjne powstały pyszne koktajle, soki i sałatki. Później zajadałyśmy się tymi pysznościami, a także poczęstowałyśmy panie dyrektor. Wszystkim bardzo smakowało.

Ta lekcja była wyjątkowa:)

Martyna Piechowiak kl. V b

Jedz warzywa i owoce, bo to zdrowe i urocze

Raz gruszeczka raz jabłuszko i już zdrowe masz serduszko;)