Taniec

Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia; jest samym życiem.

Havelock Ellispo

_chlopiec_dziewczynka_taniec

Kiedy ktoś jest niezwykle pogodny mówimy, że odkrył w sobie wewnętrzne dziecko. Znane powiedzenie głosi, że gdy przestajemy od czasu do czasu być choć trochę jak dzieci, zaczyna się starość. Maria Kuncewiczowa powiedziała, że każdy artysta nigdy nie przestał być dzieckiem, dlatego może tworzyć.
Zastanawiałeś się kiedyś, jak wiele słynnych cytatów i powiedzeń odwołuje się do dzieciństwa?
Nasze młodzieńcze lata kształtują całe nasze przyszłe życie: pasje, zainteresowania, ambicje.
Dlatego w naszej szkole poprzez atrakcyjne zajęcia dbamy o rozwój uczniów.
Prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny.
Ruch jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju fizycznego, ale i psychicznego, o czym się często nie pamięta. W czasach, gdy niezależnie od wieku spędzamy wpatrzeni w ekrany długie godziny – tak dorośli, jak i dzieci właśnie – aktywność fizyczna jest nie do przecenienia. Szczególnie taka, która jest przy okazji dobrą zabawą….czy też pasją!
A skoro o tym mówimy….
Przede wszystkim: dobra zabawa
Powtarzanie pewnych czynności pozbawione frajdy to praca. Dbamy o to, by dzieci traktowały  zajęcia jako ulubioną część tygodnia, a nie obowiązek. Pozytywna atmosfera, kontakt z prowadzącym, ciekawe zadania, to wszystko razem sprawia, że uczniowie nie mogą się doczekać kolejnych zajęć tanecznych lub aerobikowych!

„TAŃCZĄCE  JEDYNKI”

_dsc7192

Zespół „Tańczące Jedynki” powstał roku szkolnym 2012/2013

Opiekunem zespołu jest  pani Joanna Kunkel nauczyciel wychowania fizycznego.

img1455738075945

Grupa dziewcząt „Tańczące Jedynki” występuje podczas różnych uroczystości szkolnych. Najważniejsze z nich to: Taneczne Show z okazji DEN, Taneczna Kartka Świąteczna z okazji Wieczoru Wigilijnego oraz Wieczoru Kolęd, pokaz taneczny podczas  Charytatywnego Balu Jedynki, Święta Patrona Szkoły, Drzwi Otwartych Szkoły. Ponadto grupa prezentowała swoje umiejętności na zawodach sportowych, w konkursie szkolnym „You Can Dance” oraz podczas Dni Profilaktyki. Bierze również udział w zawodach w aerobiku grupowym zajmując wysokie miejsca. W roku szkolnym 2013/2014 na szczeblu gminnym grupa zajęła II miejsce, powiatowym III miejsce, rejonowym III miejsce oraz w Mistrzostwach Wielkopolski XVI miejsce. W roku szkolnym 2014/ 2015 na szczeblu gminnym grupa zajęła I miejsce, powiatowym III miejsce, rejonowym V miejsce oraz w Mistrzostwach Wielkopolski XI miejsce. W roku szkolnym 2015/2016  na szczeblu gminnym grupa zajęła I miejsce, powiatowym II miejsce, rejonowym IV miejsce oraz  w Mistrzostwach Wielkopolski XIV miejsce. W roku szkolnym 2016/2017 na szczeblu gminnym grupa zajęła I miejsce,powiatowym II miejsce, rejonowym II miejsce oraz na Mistrzostwach Wielkopolski XIV miejsce, a podczas  XVII Wielkopolskiego Turnieju w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych,który odbył się w Pleszewie”Tańczące Jedynki” zostały wyróżnione wśród najlepszych”6″ zespołów Wielkopolski w Aerobiku Grupowym. Dziewczęta zachęcają tańcem społeczność szkolną do aktywności ruchowej na tzw. „Tanecznych Przerwach”.

W zajęciach koła taneczno – aerobikowego uczestniczą zarówno dziewczęta jak chłopcy I oraz II etapu edukacyjnego.

W ramach tych zajęć uczniowie poszerzają swoją wiedzę na tematy prozdrowotne, a także poznają podstawy tańca nowoczesnego np. hip – hop, street – dance, modern jazz, rock&roll, podstawy aerobiku (technika + nazewnictwo podstawowych kroków), oraz wybrane elementy gimnastyki artystycznej.

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności ruchowe (koordynację wzrokowo – ruchową, poczucie rytmu, prawidłowe rozliczenie kroków ) z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu sportowego: piłki gim – ball, stepy,  wstążki gimnastyczne, pompony, piłki gimnastyczne.

Podczas zajęć uczniowie pracują w grupach, tworzą układy taneczne do muzyki wybranej przez siebie, nauczyciela oraz poznają nowe gry i zabawy taneczne z różnych części świata.

Grupa „Tańczące Jedynki” poprzez liczny udział w pokazach taneczno – artystycznych zyskała pewność siebie oraz poczucie własnej wartości a także rozwinęła się pod względem słuchowo – ruchowym. Uczniowie przełamali lęk oraz stres przed występami publicznymi, nawiązali nowe przyjaźnie.

Joanna Kunkel – trener zespołu TJ

 

cytat-korcz

Rok szkolny 2017/2018
Witamy w Nowym Roku Szkolnym…
Przed Nami nowe wyzwania, ciekawe pomysły i dużo wspaniałej zabawy…
Do zobaczenia na zajęciach…TRENEJRO;)
Zajęcia Aerobikowe
odbywaja się w każdy poniedziałek
w godzinach 16.00 – 16.45
Zajecia Taneczne dla uczniów kl.VI -VII
odbywają się w każdy poniedziałek
w godzinach 17.40 – 18.25
Zajecia taneczne dla uczniów kl.I-III
odbywają się w poniedziałki
w godzinach 18.30 -19.30
SERDECZNIE ZAPRASZAM
„JEDYNKA” PODCZAS FINAŁU IX EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU IM.EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU PT:” LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZUJĄCA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ Z WYKORZYSTANIEM ATRAKCYJNYCH FORM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”

Dnia 17 maja 2018 r. wraz z naszą trenerką Panią Joanną Kunkel na zaproszenie Akademii Wychowania Fizycznego – Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej w Poznaniu, pojechałyśmy na Finał IX Edycji Ogólnopolskiego konkursu im.Eugeniusz Piaseckiego dotyczący wykorzystywania atrakcyjnych form aktywności fizycznej na lekcji wychowania fizycznego. Podczas finału nasz zespół „Tańczące Jedynki” wystąpił w pokazie aerobiku grupowego.

PROJEKT EDUKACYJNY „TAŃCE Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA”

Autorski projekt edukacyjny „Tańce z różnych stron świata” to cykl zajęć muzyczno – tanecznych. Projekt skierowany jest do uczennic z klasy I b i V d. Uczennice pod kierunkiem nauczycielek wychowania fizycznego uczą się rozpoznawać muzykę z różnych stron świata oraz poznają podstawowe kroki do danej muzyki. Tworzą układy taneczne, przygotowują stroje z charakterystycznymi elementami do danego tańca. Poszczególne układy taneczne będą filmowane jako efekt wspólnej pracy dwóch zróżnicowanych grup wiekowych i rozwojowych.

Cele projektu:

 1. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania muzyki z różnych stron świata.
 2. Poznanie najbardziej charakterystycznych tańców świata np. z Polski, Niemiec, Rosji, Grecji, Kuby,  Francji,  itp.
 3. Popularyzacja tańca wśród uczennic klas młodszych i starszych.
 4. Rozwijanie kreatywności twórczej, indywidualnych zainteresowań.
 5. Prezentowanie swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.
 6. Kształtowanie postaw społecznych: opiekuńczości, empatii, systematyczności, samodyscypliny, wytrwałości, umiejętności radzenia sobie w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.
 7. Integrowanie uczennic z I i II etapu edukacyjnego.
Poznajemy podstawowe kroki „Poloneza”

Polska…biało czerwoni…
Kolejnym krajem były Niemcy
Poznajemy taniec „Bavarski”
Czas na Francje;)
Comment ça va?…Bonjour….Merçi…
Poznajemy krok podstawowy „Cancana”
Taniec Grecki „Zorba”
Kaczuchy
Na zakończenie projektu odbyło się Disco Party, podczas którego każda z nas mogła wystąpić w dowolnym stroju przygotowanym przez siebie. Tańczyłyśmy do ulubionych utworów i bawiłyśmy się wyśmienicie.

Przewidywane efekty po przeprowadzeniu projektu dla ucznia:

 1. Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka.
 2. Przezwyciężenie nieśmiałości i wzmocnienie poczucia własnej wartości uczennic poprzez umiejętność zaprezentowania tańca.
 3. Rozwijanie umiejętności rytmiczno – ruchowych i tanecznych.
 4. Poznanie historii danego tańca i podstawowych kroków.
 5. Integracja uczennic z I etapu edukacyjnego i II etapu edukacyjnego.
 6. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole uczennic młodszych i starszych w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.
 7. Rozwijanie umiejętności improwizowania ruchu do danej muzyki.
 8. Przygotowanie charakterystycznych elementów strojów dla danego tańca.

Przewidywane efekty pracy dla nauczyciela:

 1. Uatrakcyjnienie zajęć dla uczennic.
 2. Rozwój kreatywności.
 3. Przygotowanie choreografii charakterystycznej dla tańca z danego kraju.
 4. Wymiana doświadczeń między nauczycielkami – dzielenie się wiedzą na temat możliwości prowadzenia zajęć z grupami zróżnicowanych wiekowo.
 5. Poznanie możliwości swoich uczennic.
 6. Podnoszenie sprawności ruchowej.
 7. Sfilmowanie poszczególnych tańców, jako efektu pracy z uczennicami – promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

TANECZNE PRZERWY W „JEDYNCE”

Szkoła to nie tylko nauka, ale i zabawa – wiedzą o tym dobrze uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu. Na przełomie wrzesień  –  październik oraz kwiecień  – czerwiec, w naszej szkole  długie przerwy wyglądają zupełnie inaczej, ponieważ  czas miedzy zajęciami wykorzystujemy  na aktywność fizyczną. Projekt Taneczne Przerwy w „Jedynce” skierowany jest do uczniów klas I-VII, którzy uczestniczą w przerwach śródlekcyjnych na boisku szkolnym. Uczniowie podczas takich aktywnych przerw mogą się odstresować,  rozładować negatywną energię, a także dobrze  się bawić. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego pani Joanny Kunkel wykonują różne układy taneczne do muzyki z przyborem np. stepy, pompony czy wstążki gimnastyczne lub bez  przyboru. Poszczególne układy taneczne są filmowane jako efekt wspólnej pracy.

Celem projektu jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przerw śródlekcyjnych w szkole;
 2. Zachęcenie uczniów do systematycznego podejmowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia;
 3. Odprężenie i zrelaksowanie uczniów po intensywnym wysiłku umysłowym oraz pobudzenie czynności układu oddechowego i krążenia;
 4. Popularyzacja tańca, innowacyjnych pomocy dydaktycznych wśród uczniów klas młodszych i starszych;
 5. Rozwijanie kreatywności twórczej, indywidualnych zainteresowań;
 6. Prezentowanie swoich osiągnięć przed szerszą publicznością;
 7. Integracja społeczności szkolnej.

Przewidywane efekty po przeprowadzeniu projektu dla ucznia:

 1. Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka.
 2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie społecznej.
 3. Umiejętność wykonywania ćwiczeń do muzyki z przyborem np. stepy, pompony, wstążki gimnastyczne.
 4. Rozwijanie umiejętności improwizowania ruchu do danej muzyki.
 5. Przezwyciężenie nieśmiałości i wzmocnienie poczucia własnej wartości uczniów poprzez umiejętność zaprezentowania tańca.
 6. Rozwijanie umiejętności rytmiczno – ruchowych i tanecznych.
 7. Integracja społeczności szkolnej.
 8. Aktywny udział w życiu szkoły.
 9. Zachęcenie uczniów do systematycznego podejmowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 

Przewidywane efekty pracy dla nauczyciela:

 1. Uatrakcyjnienie czasu wolnego podczas trwania przerw śródlekcyjnych dla uczniów.
 2. Wzrost bezpieczeństwa podczas trwania przerw śródlekcyjnych.
 3. Rozwój kreatywności.
 4. Wzrost sprawności ruchowej uczniów.
 5. Przygotowanie różnych choreografii tanecznych.
 6. Poznanie możliwości swoich uczennic.
 7. Podnoszenie sprawności ruchowej uczniów.
 8. Rozpoznanie potrzeb uczniów.
 9. Sfilmowanie poszczególnych tańców, wykonywanych w czasie przerwy śródlekcyjnej, jako efektu pracy z uczniami – promocja szkoły w środowisku lokalnym.

„TAŃCZĄCE JEDYNKI”

 W FINALE I LIGI  W RAMACH XIX WIELKOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W AEROBIKU GRUPOWYM”.

Dnia 24 kwietnia 2018 roku w Hali Sportowej w Pleszewie rozegrano Finał Wojewódzki w ramach Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady w Aerobiku Grupowym. Ponad 41najlepszych  zespołów – odpowiednio po 15 ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 11  ze szkół ponadgimnazjalnych  z całej wielkopolski wzięło udział w finale I Ligi, który po raz pierwszy odbył się w Pleszewie. Wysoki poziom turnieju, ciekawe choreografie układów  i umiejętności taneczne zawodniczek wywarły duże wrażenie, zarówno na licznie zgromadzonych kibicach, jak i komisji sędziowskiej. Komisja sędziowska oceniała między innymi choreografię, dobór muzyki, elementy akrobatyczne, ćwiczenia w pozycjach górnych i dolnych oraz estetykę stroju. Po wielogodzinnych zmaganiach nastąpiło ogłoszenie wyników. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Ewelina Jąśkowiak, Klaudia Skrzypczak, Amelia Wojtal, Ewa Kręglewska, Julia Koralewska, Jessica Bąkowska, Aleksandra Kruszyńska, Oliwia Kaźmierczak oraz Patrycja Konieczek zdobyła VIII miejsce. Trenerem zespołu jest Pani Joanna Kunkel – nauczyciel wychowania fizycznego.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco: I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze. Wśród gimnazjów  najlepsze okazały się uczennice z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. Z kolei w Licealiadzie zwyciężyło III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.

Dziękujemy wszystkim kibicom, którzy byli na miejscu z nami…oraz tym, którzy nas duchowo wspierali;)
” Jedynka” górą jest…tak jest…tak jest…tak jest!!!

Joanna Kunkel

POKAZ „TAŃCZĄCYCH JEDYNEK”PODCZAS II OLIMPIADY BIEGOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W SWARZĘDZU

XI CHARYTATYWNY BAL „JEDYNKI”

POKAZ TANECZNY KLASY GIMNASTYCZNO-TANECZNEJ PODCZAS „WIECZORU KOLĘD”
ŚWIĄTECZNE DANCE SHOW PODCZAS UROCZYSTOŚCI WIGILIJNEJ DLA NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 MIKOŁAJKOWE „Dance Party”

HALLOWEEN PARTY SHOW

Rok szkolny 2016/2017
będzie pełen kolejnych wrażeń tanecznych…
nowe pomysły, świeże układy taneczne…nowa muzyka…
to wszystko czeka na Was…
Wszystkie roztańczone dzieciaki
zapraszam na zajęcia taneczne oraz aerobikowe.
We come back to school with big power after holiday !!!!

fitpower

Wszelkie informacje…dotyczące zajęć już wkrótce!!!!

Zajęcia Aerobikowe
odbywają się w każdy poniedziałek
 w godz. 16.00 – 16.45
Zajęcia Taneczne
odbywają się w każdy poniedziałek
 w godz. 17.40 – 19.00
danceSERDECZNIE ZAPRASZAM !!!
ZAKOŃCZENIE SEZONU 2016/2017

POKAZ TAŃCA PODCZAS VIII TYGODNIA PROFILAKTYKI W SWARZĘDZU

XVII TURNIEJ WIELKOPOLSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  W AEROBIKU GRUPOWYM W PLESZEWIE

”Jedynka” wśród 6 najlepszych zespołów Wielkopolski w Aerobiku Grupowym

Dnia 5 maja w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie odbył się  XVII  Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym. Na zawodach stawiło się 17 zespołów w dwóch kategoriach – szkół podstawowych i gimnazjum. Naszą „Jedynkę” reprezentował zespół „Tańczące Jedynki”  prowadzony przez pania Joannę Kunkel w składzie: Gracjan Jakubowski, Karolina Mazurczak, Zosia Ochla z kl VI b, Ewelina Jaśkowiak, Amelia Wojtal, Klaudia Skrzypczak z kl. V d, Ewa Kręglewska z kl. Va oraz Jessica Bąkowska z k. V c.  Grupa „Jedynek” startowała z ósmej pozycji. Komisja sędziowska oceniała między innymi choreografię, dobór muzyki, element akrobatyczny, ćwiczenia w pozycjach górnych i dolnych oraz estetykę stroju. Po występach wszystkich zespołów,  nastąpiło ogłoszenie wyników. Reprezentacja naszej szkoły zdobyła VI miejsce. Był to nasz ostatni udział w tym roku szkolnym w zawodach sportowych. Każde zawody były dla nas wyjątkowe i pełne nowych doświadczeń. Przed nami jeszcze kilka pokazów tanecznych oraz aerobikowych.
To był kolejny bardzo dobry rok „Tańczących Jedynek”

XVIII IGRZYSKA WIELKOPOLSKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W AEROBIKU GRUPOWYM

Dnia 5 kwietnia 2017 roku w poznańskiej Arenie odbył się Finał XVIII Igrzysk Wielkopolski Młodzieży Szkolnej w Aerobiku Grupowym. Udział wzięło łącznie 60 najlepszych zespołów z całej Wielkopolski, odpowiednio po 20 drużyn ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Komisja sędziowska oceniała między innymi choreografię, dobór muzyki, element akrobatyczny, ćwiczenia w pozycjach górnych i dolnych oraz estetykę stroju.Startowaliśmy z 4 pozycji. Po wielogodzinnych zmaganiach nastąpiło ogłoszenie wyników. Reprezentacja naszej szkoły zdobyła XI miejsce. Finał ten był również podsumowaniem naszej ciężkiej pracy, jaką włożyłyśmy w przygotowanie i doszlifowanie układu, który w tym roku był bardzo wyjątkowy. Spędzając wiele godzin na treningach, bardzo się ze sobą zżyliśmy, a właśnie to jest najważniejsze, abyśmy się dobrze rozumieli, bawili i wspierali. Jesteśmy bardzo  zadowoleni z naszego występu. Czekając na rezultat, spędziliśmy miło czas, robiąc sobie wspólne pamiątkowe zdjęcia. Zaprzyjaźniliśmy się również z innymi zespołami, które w tym dniu walczyły razem z nami.
Klasyfikacja końcowa:
XI m SP1 Swarzędz
XIX m SP Zalasewo
XX m SP 4 Swarzędz
Jako zespół Tańczące Jedynki, chcielibyśmy bardzo podziękować pani Asi Kunkel za przygotowanie nas do startu w zawodach  – aerobik grupowy na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim.
Ruszamy na podbój Areny😉

Już w środę 06 kwietnia 2017 r. widzimy się w Poznaniu -Arena
na XVIII Igrzyskach Wielkopolski w Aerobiku Grupowym.
Dołącz do nas…dobra zabawa gwarantowana!!!
Startujemy o godz. 10.00
FINAŁ STREFY JAROCIN XVIII IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W AEROBIKU GRUPOWYM

Mamy to…Wicemistrzostwo w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych….brawo Jedynki…brawo Trenejro…udział w Finale XVIII Igrzyskach Wielkopolski w Aerobiku Grupowym jest nasz:-)

Dnia 29 marca 2017 r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie odbył się Finał Strefy Jarocin w Aerobiku Grupowym. Dziś wszystkie szkoły walczyły o wejście do Finału Wojewódzkiego w Aerobiku Grupowym, który odbędzie się w Poznaniu na Arenie.
Kolejne starty w zawodach przed nami…już jutro o godzinie 10.00 startujemy  w  Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Aerobiku Grupowym w  rejonie – Strefa Jarocin.
BĄDŹCIE Z NAMI;)
WALCZYMY O WEJŚCIE DO  CZOŁÓWKI IGRZYSK WIELKOPOLSKI!!!

„Miarą jakości zespołu jest nie wynik, a wsparcie jakiego udzielają sobie zawodnicy”

Wojciech Herra

MISTRZOSTWA POWIATU POZNAŃSKIE
W AEROBIKU GRUPOWYM

20 marca 2017 r. w hali OSiR w Mosinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. W zawodach wystartowało 11 zespołów. Wszystkie zespoły uzyskały awans do strefy Jarocin, która odbędzie się 29 marca. Naszą szkołę reprezenowała grupa aerobikowa „Tańczące Jedynki” w składzie: Jakubowski Gracjan, Mazurczak Karolina, Ochla Zosia, Albin Marta z kl.VI b; Jaśkowiak Ewelina, Skrzypczak Klaudia, Wojtal Amelia z kl.V d; Kręglewska Ewa z kl. V a oraz Bąkowska Jessica z kl. V c.Opiekunem zespołu jest pani Joanna Kunkel.  Zespół zatańczył do utworu Bazar – KSHMR&Marnik. Startowaliśmy z drugiej pozycji tym samym wytańczyliśmy sobie II miejsce w kategorii szkół podstawowych.
Klasyfikacja końcowa:
Szkoły Ponadgimnazjalne:
1 Zespół Szkół w Swarzędzu
Szkoły Podstawowe:
1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
2 Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu
3 Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu
4 Szkoła Podstawowa w Zalasewie
Szkoły Gimnazjalne:
1 Gimnazjum nr 1 w Mosinie
2 Gimnazjum w Kostrzynie
3 Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu
4 Gimnazjum w Robakowie
5 Gimnazjum w Zalasewie
6 Gimnazjum nr 1 w Luboniu
Nasze „Jedynkowe” sreberka;)

Dziękujemy za świetną zabawę i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z tegorocznych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Aerobiku Grupowym przygotowanym przez Gminę Mosina!
https://www.youtube.com/watch?v=P49x0LL3_us
oraz Relację Telewizji STK w Swarzędzu z Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Aerobiku Grupowym: http://telewizjastk.pl/6321,mistrzostwa-w-aerobiku-w-mosinie
Już jutro nasz wielki dzień…tym razem jedziemy podbijać Mosine;)
Liczymy na Wasze wsparcie…bądźcie sercem i duchem z nami!!!
Moc jest!!!!

 MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
 W AEROBIKU GRUPOWYM
Dnia 21 lutego 2017 r. w hali widowiskowo – sportowej Unia Swarzędz odbyły się MMiG Swarzędz w Aerobiku Grupowym. Organizatorem tegorocznych mistrzostw było Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu. Do zawodów przystąpiły trzy zespoły szkół podstawowych: SP 1 Swarzędz i SP Zalasewo, SP 4 Swarzędz oraz dwa zespoły  z Gimnazjum nr 2 Swarzędz.
Naszą szkołę reprezentował zespół „Tańczące Jedynki” w składzie:  Jakubowski Gracjan, Mazurczak Karolina, Ochla Zosia, Albin Marta z kl.VI b; Jaśkowiak Ewelina, Skrzypczak Klaudia, Wojtal Amelia z kl.V d; Kręglewska Ewa z kl. V a oraz Bąkowska Jessica z kl. V c. Opiekunem zespołu jest pani Joanna Kunkel. Tańczyliśmy do utworu Bazar – KSHMR&Marnik. Przed rozpoczęciem zawodów nastąpiło przywitanie wszystkich uczestników oraz losowanie numerów startowych. Nasza szkoła wystartowała z trzeciej pozycji i tym samym wytańczyła sobie            1 miejsce w kategorii szkół podstawowych oraz dalszy udział w zawodach sportowych na etapie powiatowym. Już 20 marca 2017 r. jedziemy  bawić się, powalczyć o kolejne wysokie miejsce do Mosiny.
Dziękujemy Pani wicedyrektor Magdalenie Bajer za wsparcie i doping oraz wszystkim rodzicom, którzy wspierają nasz zespół;)

Ten pucha jest nasz;)

I nadszedł dla nas bardzo ważny dzień…Po 2 tyg. przygotowaniu do zawodów w Aerobiku Grupowym – jutro parkiet jest nasz!!!!
 Prosimy o trzymanie bardzo mocno kciukasów.

 

Startujemy o godz. 9.30…Miejsce:Unia Swarzędz, ul.Św. Marcina 1.
NIE MOŻE TAM CIEBIE ZABRAKNĄĆ;)
ZAPRASZAMY!!!!
#TańcząceJedynki&trenejroJK#SP1#
ROZTAŃCZONE FERIE ZIMOWE
GRUPA AEROBIKOWA NA STARCIE;)
instasquare_201722141226230W pierwszym tygodniu ferii zimowych nie zabrakło treningów aerobikowych pod okiem naszej trenerki pani Asi Kunkel. Spotkaliśmy się kilka razy w tygodniu i dzielnie ćwiczyliśmy figury i układy aerobikowe podczas trzy godzinnego treningu. Było ciężko..ale i bardzo wesoło. Cała grupa aerobikowa w składzie Karolina, Marta, Gracjan, Zosia, Ewelina, Klaudia, Jessica oraz Ewa dzielnie przygotowywała się do zawodów sportowych w aerobiku grupowym, które odbędą się już wkrótce. W czasie zajęć pani pracaowała z nami nad choerografią do wybranego wcześniej utworu oraz zajęła się projekcją naszych nowych strojów sportowych, które zostaną zakupione dzięki naszej współpracy z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.
Drodzy Rodzice, 
Po raz kolejny dziękujemy Wam za wsparcie …(dofinansowanie na zakup strojów sportowych), to dzięki Wam podczas kolejnych zawodów aerobikowych możemy czuć się pewnie na scenie i dzielnie reprezentować naszą kochaną „Jedynkę”. 
Dziękujemy,że jesteście z nami….zespół „Tańczące Jedynki” wraz z opiekunem Joanna Kunkel
X CHARYTATYWNY BAL „JEDYNKI”
„MUSIC AWARDS”

zajęęcia taneczne zdjęcia

W tym roku w naszej szkole odbył się  X  Charytatywny Bal „Jedynki”, który był zorganizowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 . Hasłem tegorocznej imprezy było ” Jedynka Music Awards”. Wszyscy goście wystąpili w specjalnie przygotowanych dla siebie strojach.  Po oficjalnym powitaniu przez panią Dyrektor ,wyczekiwanym momentem przez uczestników balu był występ ” Tańczących Jedynek” przygotowany przez panią Joasie Kunkel. Pokaz nasz składał się z kilku układów, w których podzieleni zostaliśmy na grupy. Tańczyliśmy do wybranych utworów muzycznych, które były połączeniem różnych klimatów muzycznych od lat 80-tych do dnia dzisiejszego. Choreografia ta była specjalnie stworzona do tej właśnie muzyki  i strojów. Podczas tego pokazu nasza trenerka także miała swoje „5” min i wraz z dziewczynkami zaprezentowała się w mixe do utworu Madonny „La Isla Bonita”;)  Widzowie nasi bawili się świetnie, za to my na koniec dostaliśmy gorące oklaski.

Bardzo dziękujemy pani Joasi za poświęcenie czasu na treningach z nami i pomysły , które stworzyły potem niezapomnianą atmosferę podczas występu.

IMG-20170115-WA0000

Ewelina Jaśkowiak kl.V d

Klaudia Skrzypczak kl. V d

WESOŁYCH ŚWIĄT 
ŻYCZY ZESPÓŁ „TAŃCZĄCE JEDYNKI”

instasquare_20161219192751613

ŚWIĄTECZNE DANCE SHOW
_DSC9877

Dnia 21.12 2016 r. odbyła się uroczystość wigilijna dla nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły. Z tej okazji „Tańczące Jedynki” pod opieką Pani Asi Kunkel przygotowały pokaz taneczny w postaci mixu świątecznego. Występ odbywał się w EuroHotelu w Swarzędzu.Byłam na takim występie po raz pierwszy i  bardzo się stresowałam…ale mam nadzieję,że nie dałam po sobie poznać. Stroje były zróżnicowane. Wśród tancerzy znalazły się różne postacie,np. bałwan,renifery,Mikołaj oraz Pani Mikołajowa, ja miałam strój choinki.Przed Nami zaprezentowane zostały jasełka, przygotowane przez młodsze klasy. Tańczyliśmy do świątecznego miksu. Każda grupa miała swoją piosenkę oraz swój układ. Układy były ciekawe i bardzo efektowne. Musieliśmy zapamiętać, która grupa wychodzi następna. Goście patrzyli na nas z uwagą i podziwem. Klimat był bardzo świąteczny,ciepły,radosny z małą domieszką stresu. Po występie poszliśmy się przebrać. Dostaliśmy małe co nieco. Pani Asia w nagrodę za występ i zaangażowanie obdarowały nas ocenami celującymi. Bardzo się ciesze,że mogłam tam wystąpić oraz mam nadzieje, że nie był to pierwszy i ostatni mój występ,  ponieważ praca z panią Kunkel oraz innymi uczniami jak i sam występ sprawił mi dużą przyjemność. Jak już wcześniej wspomniałam,atmosfera była cudowna!

Malwina Urbańska kl.V e

MIKOŁAJKOWE PARTY
PODCZAS ZAJĘĆ TANECZNYCH

collage-1480962945514

W czasie dzisiejszych zajęć tanecznych…tworzyliśmy układy do muzyki świątecznej. Pani przygotowała dla nas stroje oraz dobrą muzykę. W przerwie między tańcami robiliśmy pamiątkowe foty. Zajęcia były ciekawe i przebiegły w miłej i wesołej…takiej mikołajkowej atmosferze;)

ROK SZKOLNY 2015/2016
STAWIA PRZED NAMI NOWE WYZWANIA TANECZNE…

 

taniec

JEŻELI CHCESZ POCZUĆ SIĘ WYJĄTKOWO, TAŃCZYĆ W RYTM MUZYKI, ODKRYWAĆ W SOBIE POTENCJAŁ I TALENT TANECZNY, PRZEŁAMAĆ W SOBIE LĘK PRZED WYSTĘPAMI PUBLICZNYMI A PRZEDE WSZYSTKIM DOBRZE SIĘ BAWIĆ;)
DOŁĄCZ DO NAS…ZATAŃCZ Z NAMI…TO NA CIEBIE DZIŚ CZEKAMY!!!!
Zapraszamy na zajęcia koła taneczno – aerobikowego.
Spotykamy się w każdy poniedziałek  16.00 – 16.45 aerobik klasy IV – VI  oraz w środę  16.00 – 17.35 taniec  uczniowie klas I-III   IV – VI.
Mile widziany uśmiech oraz dużo pozytywnej energii!!!
Wszystkich roztańczonych uczniów serdecznie zapraszamy;)
Joanna Kunkel

TANECZNE DANCE SHOW
Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ
14 PAŹDZIERNIKAden2015

 

TANECZNA KARTKA ŚWIĄTECZNA

_dsc8289

_dsc8294

_dsc8298

IX CHARYTATYWNY BAL JEDYNKI
„W KRAINIE SMERFÓW”

lalalala to jest smerfów świat….

najpiękniej wita was cały smerfów świat…
smerfy-sp1

 Co roku w naszej szkole odbywa się charytatywny „Bal Jedynki” Celem balu jest zebranie jak największej sumy pieniędzy , która potem przeznaczona jest na potrzeby szkoły i uczniów , np. takie jak książki do biblioteki szkolnej , nowe zabawki do świetlicy czy wspieranie talentów uczniów.

Impreza ta organizowana jest przez Radę Rodziców i odbywa się za każdym razem jako „bal przebierańców.” W tym roku hasłem przewodnim była postać z bajki, „Witajcie w naszej bajce”.

Podczas balu odbywają się różne przedstawienia artystyczne uczniów z naszej szkoły. Nasza drużyna aerobiku „Tańczące Jedynki” również i tym razem miała swój występ. Całą grupą przebrani byliśmy za Smerfy. Było też kilka charakterystycznych postaci z tej bajki, jak Gargamel ( Maja ), Klakier ( Maja ), Papa Smerf ( Zosia ), Laluś (Gracjan) oraz Smerfetka ( Ewelina ).

Choreografia naszego tańca była odpowiednio ułożona do specjalnie wybranej muzyki, przy której wszyscy goście bawili się wyśmienicie, a my dawaliśmy z siebie przez to jeszcze więcej….Na koniec cały nasz występ został nagrodzony gorącymi oklaskami.

Oczywiście największe brawa należało się naszej trenerce pani Joasi Kunkel, która i tym razem przygotowała niezwykle ciekawy układ, za co jej wszyscy razem…..

        „DZIĘKUJEMY!!!”

Ewelina Jaśkowiak kl.IV d

”Step – aerobik”

tjjjj

Aerobik w naszej szkole prowadzi pani Joanna Kunkel. Zajęcia mamy w środy co tydzień. Zajęcia rozpoczynamy rozgrzewką, często  poznajemy zabawy taneczne, tańczymy do ulubionych utworów, tworzymy układy taneczne z przyborem lub bez.Od początku roku szkolnego występowaliśmy już dwa razy.Ostatnio na zajęciach pani podzieliła nas na dwie grupy i tworzyliśmy własne układy taneczne.Na zajęciach także poznajemy różne typy muzyki i tańczymy w ich rytmie.W następnym roku może nawet będziemy reprezentować szkołę na zawodach w aerobiku.

Ewa Kręglewska klasa IV a

tj

I nadszedł dla nas bardzo ważny dzień…Po 1,5 tyg. przygotowaniu do zawodów w Aerobiku Sportowym – jutro parkiet jest nasz!!!!
Wszystkich prosimy o wsparcie i trzymanie bardzo mocno kciuków.
Startujemy o godz. 9.30…Miejsce:Unia Swarzędz, ul.Św. Marcina 1.
ZAPRASZAMY!!!!
Pozdrawiamy#Tańczące#Jedynki&trenejroJK#
Razem#osiągniemy#cel#SP1#Swarzędz#
MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
W AEROBIKU SPORTOWYM

mmigswarzedz-aerobik2016

 

Mamy to…cel osiągnięty…Parkiet był nasz….I miejscie;) Love#TańcząceJedynki#

Dnia 18 lutego 2016 r. w hali widowiskowo – sportowej Unia Swarzędz odbyły się MMiG Swarzędz w Aerobiku Sportowym. Organizatorem tegorocznych mistrzostw było Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu. Do zawodów przystąpiły dwa zespoły szkół podstawowych: SP 1 Swarzędz i SP Zalasewo oraz dwa zespoły  z Gimnazjum nr 2 Swarzędz.
Naszą szkołę reprezentował zespół „Tańczące Jedynki” w składzie: Natalia Suracka kl. VI b, Zuzia Ratajszczak kl. VI b, Maja Narbutowicz kl.VI b, Gracjan Jakubowski Klasa V b, Marta Albin kl. V b, Karolina Mazurczak kl. V b, Ewelina Jaśkowiak kl. IV d, Amelia Wojtal kl. IV d oraz Klaudia Skrzypczak kl. IV d. Opiekunem zespołu jest pani Joanna Kunkel.
Przed rozpoczęciem zawodów nastąpiło przywitanie wszystkich uczestników oraz losowanie numerów startowych. Nasza szkoła wystartowała z pierwszej pozycji i tym samym wytańczyła sobie 1 miejsce w kategorii szkół podstawowych oraz dalszy udział w zawodach sportowych na etapie powiatowym. Już 2 marca 2016 r. jedziemy się bawić, powalczyć o kolejne wysokie miejsce do Mosiny.
Tańczyliśmy do utworu DJ Shothead – Gates of Infinity.Nad układem i muzyką pracowała nasza trenerka pani Joanna Kunkel
Trzymajcie za nas kciuki!!!!
MISTRZOSTWA POWIATU POZNAŃSKIEGO W AEROBIKU GRUPOWYM
MOSINA 2016 r. 

img_8814

Kolejny dzień…i kolejna dawka pozytywnych emocji przed nami.

img_8836

Dziś 2 marca w hali OSiR  w Mosinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Aerobiku Grupowym. Zespoły podzielone zostały na trzy kategorie: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalny oraz szkoły ponadgimnazjalne. W sumie 16 drużyn rywalizowało na mosińskim parkiecie. Nasze „Tańczące Jedynki” podczas pokazu dały z siebie 100% . Piękne stroje, postawa gimnastyczna i dobrze zatańczony układ pozwolił im w dzisiejszym dniu zdobyć srebro….tak srebrooo….Niech żyją TJ;) Medal jest nasz i kolejny etap przed nami!!!!!

img_8824

Klasyfikacja końcowa Szkół Podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu 😉
3. Szkoła Podstawowa w Zalasewie
4. Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
5. Szkoła Podstawowa w Radzewie
6. Szkoła Podstawowa w Plewiskach

Klasyfikacja końcowa Szkół Ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu
2. Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu

Klasyfikacja końcowa Szkół Gimnazjalnych:
1. Gimnazjum nr 1 w Mosinie
2. Gimnazjum w Kostrzynie
3. Gimnazjum w Robakowie
4. Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu
5. Gimnazjum w Zalasewie
6. Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu
7. Gimnazjum nr 1 w Luboniu oraz Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym

img_8846

img_8838

Dziękujemy za świetną zabawę i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

Prezentujemy Wam krótki filmik z dzisiejszych MPP w Aerobiku Grupowym. Dziękujemy za Wasz udział!
https://www.youtube.com/watch?v=HeX5JPO9NZY

To był  wielki dzień!!!!
FINAŁ STREFY JAROCIN  MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W AEROBIKU GRUPOWYM
Kolejny wyjazd za nami…tym razem odwiedziliśmy już po raz kolejny „Jedynkę” w Jarocinie. Stres w tym dniu również nam towarzyszył…ale postawiliśmy na  dobrą zabawę…ale i tym razem się udało!!!Wiara i ciężka praca czyni cuda;)
Kolejne doświadczenia już za nami….i nowe przyjaźnie też powstały;)

_dsc8671

A jednak…wiara czyni cuda…BAWIMY SIĘ W FINALE WIELKOPOLSKI;)

img_20161002_194617

_dsc8664

 

FINAŁ XVII IGRZYSK WIELKOPOLSKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
 W AEROBIKU GRUPOWY

img_8959

Dnia 6 kwietnia 2016 roku w poznańskiej Arenie odbył się Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Aerobiku Grupowym. Udział wzięło łącznie 60 najlepszych zespołów z całej Wielkopolski, odpowiednio po 20 drużyn ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Komisja sędziowska oceniała między innymi choreografię, dobór muzyki, element akrobatyczny, ćwiczenia w pozycjach górnych i dolnych oraz estetykę stroju. Po wielogodzinnych zmaganiach nastąpiło ogłoszenie wyników. Reprezentacja naszej szkoły zdobyła XIV miejsce. Finał ten był również podsumowaniem naszej ciężkiej pracy, jaką włożyliśmy w przygotowanie i doszlifowanie układu, który w tym roku był bardzo wyjątkowy. Spędzając wiele godzin na treningach, bardzo się ze sobą zżyliśmy, a właśnie to jest najważniejsze, abyśmy się dobrze rozumieli. Pomimo wyniku, byliśmy zadowoleni z naszego występu. Czekając na rezultat, spędziliśmy miło czas, robiąc sobie wspólne pamiątkowe zdjęcia. Zapoznaliśmy się również z dziewczynami z innych zespołów.
Jako zespół Tańczące Jedynki, chcielibyśmy bardzo podziękować pani Asi Kunkel za przygotowanie nas do startu w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym oraz wojewódzkim.

img_8912

img_8935

img_8941

 

 POKAZ AEROBIKOWY „TAŃCZĄCYCH JEDYNEK”
PODCZAS X TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO W III LO INOWROCŁAW

3-lo-10-turniej-tt

Dnia 21 kwietnia 2016 roku odbył się w III LO już dziesiąty – Jubileuszowy Turniej Tańca Towarzyskiego. Impreza, jak co roku, cieszyła się sporym zainteresowaniem i zgromadziła dużą ilość widzów. Wśród publiczności znajdowali się absolwenci – uczestnicy wcześniejszych edycji Turnieju, m.in. Joanna Kunkel  – nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, która wraz ze swoją grupą taneczną „Tańczące Jedynki” przyjechała na specjalne zaproszenie.
Tego dnia do Inowrocławia wraz z naszą trenerka p.Asią  wybraliśmy się wczesnym rankiem – pociągiem do Inowrocławia. Po dotarciu na miejsce do III LO – szkoły,którą kończyła nasza trenerka, przygotowywaliśmy się do występu. Podczas pokazu wystąpili również uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Inowrocławia oraz inne formacje taneczne…również z Inowrocławia.Jednak nasz występ wszystkich postawił na nogi, czego efektem były po występie mega gratulacje i rozmowy z ludźmi…ze to co prezentujemy jest na bardzo wysokim poziomie, pięknie wyglądamy a przy tym wspaniale się bawimy.Takie słowa dodały nam otuchy i motywacji do dalszej pracy.
Między naszymi występami uczniowie „trójki” rozgrywali między sobą Turniej Tańca Towarzyskiego. Wszystkie pokazy były cudne i każda para pokazała na prawdę wysoki poziom. Po zakończeniu pokazów i przyznaniu nagród…udaliśmy się na mały poczęstunek..a potem to już była wycieczka po Inowrocławskich Solankach, gdzie spożyliśmy pyszny obiad i zwiedziliśmy okolicę. Po dniu pełnym wrażeń…wróciliśmy do Poznania.
 To był good day!!!!!!
W oczekiwaniu na występ…

img_9080

Let’s go to dance…
img_9132
with my trainer…

img_9153

Gratulacje po występie…

img_9161

Podróż sentymentalna po III LO Inowrocław…Pokaz aerobikowy i wycieczka do Inowrocławskich Solanek w jednym pakiecie.Tak fantastycznie się bawiliśmy…to był nasz cudowny dzień;)

img_9203

Power of life;)

img_9210

img_9200


Krówka…też musi być!
img_9206
POKAZ AEROBIKOWY PODCZAS TYGODNIA PROFILAKTYKI
POKAZ AEROBIKOWY PODCZAS MMiGSWARZĘDZ W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT
POKAZ AEROBIKOWY PODCZAS FESTYNU RODZINNEGO
KONKURS TAŃCZĄCE JEDYNKI