Działania

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2017 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2017/2018.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2017/2018. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-7 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2017/2018. 80%  rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2017/2018. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Uczniowie omawiali najważniejsze zagadnienia z wychowawcami na lekcjach wychowawczych. Podczas zebrań wychowawcy klas I-VII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. Rodzice uczniów klasy I zostali ponadto wyposażeni w wiedzę dotyczącą koncepcji i strategii SzPZ oraz otrzymali ulotki tematyczne opracowane przez zespół SzPZ. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny:

„ Hałas boli, hałas szkodzi”.