Rada SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI na rok szkolny 2018/2019:

1.Wiktoria Marchlewska – 7c
2.Emil Sztorc – 2a
3.Oliwia Gołdyńska – 8a
4.Anna Drozda – 6a
5.Katarzyna Śmichura – 6b
6.Anna Kaseja – 5b
7.Natasza Walotka – 4d
8.Marta Kiszka – 2b
9.Julia Burzyńska – 3a
10.Piotr Koziński – 5c
11.Anna Starszak – 5d
12.Jakub Wawrzyniak – 6c

Zgodnie z regulaminem wyborów, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Wiktoria Marchlewska , która uzyskała największą liczbę głosów.

Przewodnicząca – Wiktoria Marchlewska 
Zastępca przewodniczącej –
Anna Starszak 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
1. Anna Gibek – nauczycielka historii

2. Hanna Janowska  – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

3. Anna Jankowska – nauczycielka wychowania fizycznego

4. MAGDALENA PILCH-KARASIŃSKA – nauczycielka języka angielskiego

5. MONIKA SZULEROWICZ – nauczycielka historii