Rada SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI na rok szkolny 2017/2018:

 1. Gracja Lemiesz
 2. Weronika Konieczek
 3. Kinga Szumska
 4. Arkadiusz Smoliński
 5. Aleksandra Ratajczak
 6. Oliwia Bandosz
 7. Julia Chojnicka
 8. Wiktoria Frąckowiak
 9. Aleksandra Kubiak
 10. Martyna Ignaciuk
 11. Wojciech Sobkowiak
 12. Roszczka Jagoda

Zgodnie z regulaminem wyborów, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Gracja Lemiesz, która uzyskała największą liczbę głosów.

Przewodnicząca – Gracja Lemiesz
Zastępca przewodniczącej –
Aleksandra Kubiak

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
1. Anna Gibek – nauczycielka historii
2. Hanna Janowska  – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
3. Ewa Kruświcka – nauczycielka języka angielskiego
4. Katarzyna Nadulicz – wychowawca świetlicy, bibliotekarz
5. Izabela Metler-Matuszewska – bibliotekarz