Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE
2018/2019

Kadra naszej szkoły to nauczyciele z powołania,
odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi.

Kontakt przez pocztę
lub dziennik elektroniczny

Pedagog szkolny awietrzykowskasp1@wp.pl

adawdowiaksp1@wp.pl

Logopedia mrebaczsp1@wp.pl

mchmielewskasp1@wp.pl

Wychowawcy świetlicy jkoralewskasp1@wp.pl

annarosalska@wp.pl

dwrobelsp1@wp.pl

murbaniaksp1@wp.pl

kniziołeksp1@wp.pl

Wychowanie przedszkolne lkowalczyksp1@wp.pl
Edukacja wczesnoszkolna hfilarysp@wp.pl

mtarczewskasp1@wp.pl

hjanowskasp1@wp.pl

mkolasinskasp1@wp.pl

mkruszonasp1@wp.pl

mlewandowskasp1@wp.pl

mmalickasp1@wp.pl

bpatryassp1@wp.pl

Religia mkluczkasp1@wp.pl

emalickasp1@wp.pl

Język polski mbrzezinskasp1@wp.pl

mmielcareksp1@wp.pl

aszymczaksp1@wp.pl

etalarczyksp1@wp.pl

awewiorsp1@wp.pl

Język angielski kbrylsp1@wp.pl

mcyransp1@wp.pl

mpilchsp1@wp.pl

ekruswickasp1@wp.pl

Język niemiecki ewanowotarska@poczta.fm
Wychowanie fizyczne mbajersp1@wp.plaszafonisp1@wp.pl

pmiszczaksp1@wp.pl

kowalczyk.karate@op.pl

jkunkelsp1@wp.pl

ajankowskasp1@wp.pl

amatczaksp1@wp.pl

Historia i społeczeństwo enawrockasp1@wp.pl

aszczodrowskasp1@wp.pl

Historia, Wiedza o społeczeństwie mszulerowiczsp1@wp.pl
Muzyka hmodrzynskasp1@wp.pl
Przyroda madamczaksp1@wp.pl
Geografia, Wychowanie do życia w rodzinie mjagodzinskisp1@wp.pl
Biologia, Technika sspizewskasp1@wp.pl
Chemia m.ignacik@sterbit.com.pl
Fizyka, Matematyka epetersp1@wp.pl
Matematyka mnowaksp1@wp.pl

edukiewiczsp1@wp.pl

dczosnowskasp1@wp.pl

Informatyka, Matematyka asiebertsp1@wp.pl

bsobczaksp1@wp.pl

Plastyka hminginowiczsp1@wp.pl
Zajęcia pływania tomasz_grajewski1@wp.pl
Edukacja dla bezpieczeństwa drabowicz.b@gmail.com
Biblioteka, Wychowawca świetlicy knaduliczsp1@wp.pl
Biblioteka imetlersp1@wp.pl