Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE
2017/2018

Kadra naszej szkoły to nauczyciele z powołania,
odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi.
Kontakt przez pocztę
lub dziennik elektroniczny

pedagog szkolny awietrzykowskasp1@wp.pl

przyroda madamczaksp1@wp.pl
wychowanie fizyczne mbajersp1@wp.pl
wychowanie fizyczne
świetlica
matematyka
matematyka edukiewiczsp1@wp.pl
język angielski kbrylsp1@wp.pl
język polski mbrzezinskasp1@wp.pl
logopeda mchmielewskasp1@wp.pl
język angielski mcyransp1@wp.pl
pedagog szkolny wdobrogowskisp1@wp.pl
   zajęcia pływania  tgrajewskisp1@wp.pl
pedagog szkolny  ahelaksp1@wp.pl
chemia
przyroda mjagodzinskisp1@wp.pl
edukacja wczesnoszkolna hjanowskasp1@wp.pl
 muzyka hjarmolinskasp1@wp.pl
wychowanie fizyczne
 religia  mkluczkasp1@wp.pl
edukacja wczesnoszkolna mkolasinskasp1@wp.pl
wychowawca w świetlicy jkoralewskasp1@wp.pl
edukacja wczesnoszkolna lkowalczyksp1@wp.pl
wychowanie fizyczne  mkowalczyksp1@wp.pl
edukacja wczesnoszkolna mkruszonasp1@wp.pl
język angielski ekruswickasp1@wp.pl
matematyka
 wychowanie fizyczne  jkunkelsp1@wp.pl
religia mkurnatowskisp1@wp.pl
edukacja wczesnoszkolna mlewandowskasp1@wp.pl
religia emalickasp1@wp.pl
edukacja wczesnoszkolna mmalickasp1@wp.pl
 biblioteka imetlersp1@wp.pl
język polski mmielcareksp1@wp.pl
plastyka hminginowiczsp1@wp.pl
wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna jmrozsp1@wp.pl
świetlica, biblioteka knaduliczsp1@wp.pl
historia i społeczeństwo enawrockasp1@wp.pl
edukacja wczesnoszkolna bpatryassp1@wp.pl
język polski
wychowawca świetlicy annarosalska@wp.pl
zajęcia komputerowe, matematyka asiebertsp1@wp.pl
doradztwo zawodowe
przyroda, technika sspizewskasp1@wp.pl
edukacja wczesnoszkolna hfilarysp1@wp.pl
edukacja wczesnoszkolna, logopeda aszczodrowskasp1@wp.pl
edukacja wczesnoszkolna mszynaniaksp1@wp.pl
język polski aszymczaksp1@wp.pl
zajęcia komputerowe wswiderskisp1@wp.pl
język polski, logopedia etalarczyksp1@wp.pl
historia i społeczeństwo, WDŻR eurbaneksp1@wp.pl
edukacja wczesnoszkolna mwesolowskasp1@wp.pl
język polski, język angielski awewiorsp1@wp.pl
język angielski
edukacja wczesnoszkolna mwoniaczuksp1@wp.pl
wychowanie przedszkolne dwrobelsp1@wp.pl
fizyka