Kampanie społeczne

Ubezpiczeni przez rodziców – kampania skierowana do młodzieży, rodziców i nauczycieli. Podejmuje ona temat budowania właściwych relacji miedzy dzieckiem a rodzicem, będących podstawą wzajemnego zaufania i pewności siebie, co stanowi podstawowy element chroniący dziecko przed uleganiem negatywnemu wpływowi grupy rówieśniczej (ebooki+ulotki). Część przeznaczona dla nauczycieli zawiera m.in. scenariusze zajęć i karty aktywności do wykorzystania w czasie lekcji prowadzonych zdalnie lub w formie stacjonarnej.

Po stronie mocy przeciwko przemocy – kampania porusza problem dręczenia w szkole, prześladowania psychicznego i fizycznego wśród uczniów oraz cyberprzemocy, która staje się coraz poważniejszym problemem. Wśród materiałów znajdą Państwo ulotki profilaktyczne, ebooki edukacyjne stworzone z myślą o rodzicach i dzieciach oraz karty pracy i scenariusze zajęć dla nauczycieli.

Myślę i jeżdżę trzeźwo – kampania edukacyjna przeznaczona głównie dla nauczycieli i rodziców uczniów. Materiały udostępnione w ramach tego modułu mają za zadanie podnieść świadomość społeczną dotyczącą problemu nadużywania alkoholu i uczestnictwa w ruchu drogowym po jego spożyciu.

Pełni mocy w rodzinie bez przemocy – kampania opisuje różne rodzaje przemocy, z jakimi dziecko może spotkać się w domu rodzinnym. Materiały w jasny sposób opisują, jaki wpływ na dziecko ma obserwowanie zachowań przemocowych lub bycie ich bezpośrednią ofiarą. Wskazują również, jak przeciwdziałać przemocy domowej i co należy zrobić, gdy jest się świadkiem przemocy domowej.

Materiały zostały przygotowane przez specjalistów i praktyków z dziedzin psychologii i pedagogiki.

http://www.opsswarzedz.pl/dopobrania/Kampanie_profilaktyczne_dla_szk%C3%B3%C5%82.rar

http://www.opsswarzedz.pl/dopobrania/Kampanie_profilaktyczne_dla_szk%C3%B3%C5%82.rar