Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami

14. 09. 2016 r. Zebrania z rodzicami w klasach IV – VI
15. 09. 2016 r. Zebrania z rodzicami w klasach I -III
26 – 27. 10. 2016 r. „Drzwi otwarte” – spotkania indywidualne

 

30 – 1. 12. 2016 r. „Drzwi otwarte” – spotkania indywidualne

(cząstkowe oceny z zachowania)

18 – 19. 01. 2017 r. Zebrania z rodzicami w klasach I – VI

(przewidywane oceny)

15 – 16. 03. 2017 r. „Drzwi otwarte”
26 – 27. 04. 2017 r. „Drzwi otwarte” (cząstkowe oceny zachowania)

 

24 – 25. 05.  2017 r.

 

Drzwi otwarte, klasy V – zebranie, zebranie z pedagogiem nt. przeciwdziałania uzależnieniom.
8. 06.  2017 r. Zebranie z rodzicami uczniów przyszłych klas I

i oddziałów przedszkolnych

12. 06.  2017 r. Spotkania rodziców z wychowawcami klas I – VI (przewidywane oceny)

Terminy rad pedagogicznych  –  klasyfikacyjnych: 26.01.2017 r. (przewidywane oceny do 19.01.2017 r.) i 19.06.2017 r. (przewidywane oceny do 12.06.2017 r.)